www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

S24 „Wyjdźmy ze szkoły’’. Zajęcia w Wielkopolskim Parku Narodowym - inspiracje dla nauczycieli.

Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego, przyrody, biologii, geografii oraz pozostali nauczyciele zainteresowani tematem

Cele:

 • zdobycie wiadomości na temat Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego działalności edukacyjnej
 • promowanie wartości aktywnego korzystania z obszarów chronionych
 • wykorzystanie techniki maszerowania z kijkami-Nordic Walking, jako alternatywnej formy aktywności fizycznej ucznia do uprawiania turystyki pieszej
 • zdobycie wiadomości na temat fauny ,flory oraz form polodowcowych WPN i wykorzystanie ich w planowaniu zajęć terenowych z uczniami
 • zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji zajęć terenowych
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy do realizacji treści podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów

 

Lp.

Data

Nazwa zagadnienia/modułu

Treści szczegółowe

Liczba godzin

1.

10.11.2018

Ochrona przyrody  w Polsce. Oferta Wielkopolskiego Parku Narodowego

- Pojęcie Parku Narodowego.
- Wielkopolski Park Narodowy - historia, geomorfologia, obszary ochrony ścisłej, pomniki przyrody, szata roślinna, świat zwierząt
- Działalność edukacyjna WPN
- Turystyka

6h

Technika maszerowania z kijkami - Nordic Walking

Wprowadzenie techniki podstawowej marszu z kijkami i wykorzystanie jej do uprawiania turystyki pieszej

Narzędzia TIK

Utrwalenie i sprawdzenie wiedzy o WPN z wykorzystaniem interaktywnych quizów: Kahoot, Quizizz, Quizlet

2

09.02.2019

Ścieżka dydaktyczna „Leśna szkoła ‘’ w Jeziorach.

Pokonanie ścieżki przez część obszaru objętego ochroną ścisłą i zapoznanie się z walorami przyrodniczymi WPN.

 6h

Edukacja przyrodnicza przez zabawę.

Zabawy ruchowe – identyfikacja ze zwierzętami, rozpoznawanie podłoża, wykorzystanie różnych zmysłów do wykonania zadań ruchowych.

Narzędzia TIK

Wykorzystanie wirtualnej tablicy Padlet do publikowania różnego typu informacji w sieci.

3.

Uwaga! zmiana terminu na:
27.04.2019

Zajęcia terenowe na trasie:
Mosina dworzec- Jeziory- Puszczykówko

- Marsz z kijkami i z przewodnikiem szlakiem WPN
- Przedstawienie najważniejszych informacji przyrodniczo-krajobrazowych, dotyczących trasy Osowa Góra-Jeziory
- Tworzenie dokumentacji fotograficznej trasy turystycznej.

8h

4

18.05.2019

Zajęcia integracyjne w terenie.

Przedstawienie pomysłów i propozycji przeprowadzenia zajęć w zakresie własnego przedmiotu lub działań wychowawczych i prozdrowotnych

Wykorzystanie urządzeń mobilnych do zajęć terenowych:
- praca z mapą
- gra terenowa z wykorzystaniem QR kodów.
- tworzenie interaktywnych zadań z wykorzystaniem QR kodów
- Ognisko - dzielenie się zdobytym doświadczeniem, przedstawienie pomysłów i propozycji własnych zajęć, ewaluacja

6h

Prowadzący: Iwona Wesołowska, Tadeusz Nowik, Beata Lis, Justyna Kaczmarek, Małgorzata Bręczewska

Inne informacje:
Seminarium obejmuje 4 spotkania na które obowiązuje własny dojazd. Wymagany jest strój dostosowany do warunków atmosferycznych oraz umożliwiający wykonywanie zadań ruchowych w terenie. Ośrodek zapewnia serwis kawowy. Wyżywienie we własnym zakresie. Dla uczestników nie posiadających własnego sprzętu do Nordic Walking  zapewnimy kije.

Terminy i miejsca zajęć:

 • 10.11.2018 - dojazd własny, zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego
  Adres: Ośrodek Muzealno - Dydaktyczny WPN, 62-050 Jeziory, Telefon: 61 898 23 23
 • 09.02.2019 - dojazd własny, zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • 06.04.2019 - dojazd własny do dworca PKP w Mosinie, powrót z dworca Puszczykówko
 • 18.05.2019 - dojazd własny, zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego

Liczba godzin zajęć:  26h

Kierownik:
Iwona Wesołowska, e-mail: iwona.wesolowska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 753, tel. kom.: 530 694 642

 

Cena: 120.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1.
 • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.