www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

S08 Stawiam na Matematykę i GeoGebrę

Adresat
nauczyciele matematyki
Cele
Po zajęciach uczestnik:
 • zna podstawowe funkcje darmowego oprogramowania edukacyjnego GeoGebra
 • potrafi przygotować aplet w GeoGebrze do wykorzystania podczas lekcji
 • wie, jak wykorzystać oprogramowanie do modelowania zadań stereometrycznych i tworzenia wykresów funkcji
 • potrafi skutecznie realizować wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej matematyki
 • potrafi lepiej dobierać zadania na wnioskowanie, argumentację i dowodzenie oraz prowadzić lekcje na ten temat
 • ma orientację, jak wykorzystywać metody aktywizujące do motywowania uczniów
 • potrafi dzielić się wiedzą i współpracować w grupie przedmiotowej
 • potrafi zastosować nabytą wiedzę przedmiotową i kompetencje merytoryczno - dydaktyczne w skutecznym nauczaniu matematyki
Współpraca
 • Instytut Matematyki Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej,
 • Warszawskie Centrum GeoGebry przy Uniwersytecie SWPS
Harmonogram
Moduł Temat Prowadzący
Moduł I
Wsparcie metodyczne, dydaktyczne i organizacyjne pracy nauczyciela matematyki w zakresie: realizacji nowej podstawy programowej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, planowania metodycznego lekcji z przykładami zadań, motywowania i aktywizowania uczniów, pracy wychowawczej i współpracy z rodzicami, wykorzystania na lekcji narzędzi TIK
Nauczyciele konsultanci ODN w Poznaniu
Moduł II
GeoGebra – wprowadzenie do programu i podstawowe funkcje, zastosowanie Widoku Grafiki 3D GeoGebry w nauczaniu stereometrii, projekty matematyczne i warsztaty dla uczniów z GeoGebrą, rozwiązywanie problemów matematycznych z wykorzystaniem oprogramowania
Trener i ekspert Warszawskiego Centrum GeoGebry przy Uniwersytecie SWPS
Moduł III
Wykład wspierający kształtowanie umiejętności argumentowania i rozumowania matematycznego
Wykład popularyzatorski z historii matematyki
Pracownicy naukowo – dydaktyczni z Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej
Moduł IV
Z naszych doświadczeń - przykłady rozwiązań metodycznych i dobrych praktyk uczestników seminarium Prezentowanie własnych pomocy dydaktycznych (apletów) wykonanych w oprogramowaniu GeoGebra
Forum uczestników seminarium
 
Terminy zajęć:
 • 18.10.2018;
 • 22.11.2018;
 • 13.12.2018;
 • 10.01.2019;
 • 14.02.2019;
 • 14.03.2019;
 • 11.04.2019;
 • 9.05.2019
Informacje organizacyjne
Wykłady i warsztaty prowadzone w formie ośmiu spotkań czterogodzinnych (raz w miesiącu) od października 2018 r. do maja 2019 r. Zajęcia: czwartki, godz. 15.30 – 18.45 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Podczas każdego spotkania będą realizowane tematy z poszczególnych modułów proponowanej tematyki. Uczestnicy mają wpływ na dobór treści z proponowanego programu wg ich potrzeb. W tegorocznej edycji stawiamy na wymianę doświadczeń i inspiracje dydaktyczne. Szczegółowe informacje wraz z planowanymi terminami kolejnych spotkań będą przekazywane zakwalifikowanym uczestnikom drogą e-mailową.

Kierownik:
Jolanta Liskowska, e-mail: jolanta.liskowska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 728, tel. kom.: 508 381 703

Cena: 200.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1.
Nabór zamknięty.