www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

S18 Komunikacja interpersonalna- rozwijanie i doskonalenie umiejętności.

Adresat
nauczyciele wszystkich typów szkół
Cele
Po zajęciach uczestnik:
  • zna i potrafi stosować narzędzia komunikacji w celu nawiązania konstruktywnych relacji z ludźmi i rozwiązywania sytuacji trudnych
  • rozwija samoświadomość w obszarze schematów komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych, ich znaczenia i konsekwencji w relacjach zawodowych i prywatnych
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
26.10.2018; godz.16.00-19.00
27.10.2018; godz. 9.00-15.00
Ach ta komunikacja! Komunikacja narzędziem pracy nauczyciela- aktywne słuchanie, parafraza, pytania otwierające, indywidualny model komunikacji
Violetta Chruścicka - Woś,
Iwona Wysocka,
Olga Gałuszek
16.11.2018; godz. 16.00-19.00 17.11.2018; godz. 9.00-15.00
Niewerbalne aspekty komunikacji - wizerunek, autoprezentacja, ruch, przestrzeń osobista, budowanie kontaktu
Violetta Chruścicka - Woś,
Iwona Wysocka,
Olga Gałuszek
23.11.2018; godz.16.00-19.00 24.11.2018; godz. 9.00-15.00
Język jako narzędzie komunikacji- dostosowanie językowe, odzwierciedlanie, język emocji, ekspresja językowa Nadawanie słowom znaczeń i tworzenie modelu komunikacji
Violetta Chruścicka - Woś,
Iwona Wysocka,
Olga Gałuszek
7.12.2018; godz.16.00-19.00 8.12.2018; godz.9.00-15.00
Budowanie kontaktu z ludźmi- zmysły i systemy reprezentacji Bariery komunikacyjne, komunikacja i stany fizjologiczne Modelowanie sytuacji komunikacyjnych
Violetta Chruścicka - Woś,
Iwona Wysocka,
Olga Gałuszek
Informacje organizacyjne
Spotkania seminaryjne prowadzone są metodą warsztatową z elementami treningu. Liczba miejsc max.20 Cykl spotkań seminaryjnych - 4 x 12 godz. + 2 godz. - praca własna

Kierownik:
Violetta Chruścicka-Woś, e-mail: violetta.wos@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 754, tel. kom.: 508 381 532

Cena: 350.00 zł
Terminy:
Nabór nieuruchomiony.