www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

WEB21 Film krótkometrażowy w edukacji polonistycznej i kulturowej

Adresat
nauczycielki i nauczyciele pracujący z licealistami i uczniami wyższych klas szkoły podstawowej
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • wykorzystuje film jako punkt wyścia do dyskusji, kontekst kulturowy, autonomiczne dzieło sztuki;
  • różnicuje metodykę pracy z filmem w zależności od założonego celu;         
  • zna legalne źródła filmów krótkometrażowych;  
  • aktywizuje twórczo ucznia na lekcji nieszablonowymi zadaniami.                                                                                                                                                               
Treści
Film jako przekaz audiowizualny ma ogromną siłę oddziaływania, a krótki metraż świetnie sprawdza się na lekcji, dając możliwość różnej aktywizacji uczniów. Wspólne oglądanie, podzielenie się impresjami, dyskusja wokół problemów, zadania interpretacyjne i twórcze – wszystko to angażuje i poznawczo, i emocjonalnie. Na spotkaniu przedstawię propozycje pracy z adaptacjami dzieł literackich, przykłady wideopoezji, wykorzystanie shortów filmowych jako kontekstów kulturowych oraz zadania rozwijające kreatywność uczniów. Wskażę cenne źródła wiedzy o filmie, jak i bazę legalnych udostępnień.
Liczba godzin: 2
Autor programu: Joanna Marchewka

Kierownik:
Joanna Marchewka, e-mail: joanna.marchewka@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 764, tel. kom.: 508 381 651

Cena: 30.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: