www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

S15 Metodyka nauczania informatyki w szkole podstawoej

Adresat
nauczyciele informatyki w szkole podstawowej
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • zna uwarunkowania realizacji podstawy programowej;
  • umie zastosować wybrane narzędzia  do nauczania programowania;
  • potrafi realizować wybrane algorytmy przetwarzania informacji za pomocą wizualnego języka programowania;
  • pogłębi wiedzę i umiejętności w zakresie motywowania uczniów.
Współpraca
  • Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
 

24.10.2019,
godz. 16.00-19:00

Moduł 1. Podstawa programowa – wnioski, warunki, narzędzia i sposoby realizacji
Joanna Kordzińska
 

07.11.2019,
godz. 16.00-19:00

Moduł 2. Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela
Teresa Bilkiewicz-Siemińska
 

14.11.2019,
godz. 16.00-19:00

Moduł 3. Programowanie w szkole – przykłady realizacji wybranych zagadnień
Damian Kurpiewski
 

28.11.2019,
godz. 16.00-19:00

Moduł 4. Wybrane algorytmy przetwarzania informacji i ich realizacja za pomocą wizualnych języków programowania
Andrzej Marczak
 

12.12.2019
godz. 16.00-19:00

Moduł 5. Grafika 3D
Janusz Mazur
Informacje organizacyjne
Zajęcia seminaryjne obejmują pięć spotkań czterogodzinnych (raz w miesiącu) od października 2019 r. Będą odbywać się w czwartki w godzinach od 16.00 – 19.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Podczas każdego spotkania realizowane będą tematy związane z realizacją podsatwy programowej obowiązującej w szkole podstawowej. Uczestnicy otrzymają scenariusze zajęć wybranych tematów i zagadnień. Aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu seminarium, należy uczestniczyć w minimum czterech spotkaniach

Kierownik:
Roman Dwulit, e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 762, tel. kom.: 530 710 642

Cena: 160.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

  • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
  • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
  • Grupa 1.
  • Grupa rezerwowa
Wybierz: