www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

S13 Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole podstawowej

Adresat
nauczyciele matematyki uczący w klasach IV-VIII szkół podstawowych
Cele, po zajęciach uczestnik:
wykorzystuje kompetencje merytoryczne i metodyczne w podnoszeniu efektywności nauczania matematyki.
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
Moduł 1. 16.10.2019
godz. 15.30-18.45
Realizacja podstawy programowej w klasach IV-VIII: różne typy zadań/ćwiczeń w zakresie poszczególnych wymagań pp, kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji matematyki, przykłady rozwiązań metodycznych, w tym różnorodne metody aktywizujące uczniów Renata Toboła
Moduł 2. 13.11.2019
godz. 15.30-18.45
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty: podstawy prawne egzaminu, typy zadań występujących na egzaminie, analiza przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, analiza wniosków z raportów CKE i OKE, skuteczne sposoby przygotowania uczniów do egzaminu Renata Toboła
Moduł 3. 11.12.2019
godz. 15.30-18.45
Zadania tekstowe na lekcji matematyki: rodzaje zadań w podręcznikach i na egzaminach, strategie rozwiązywania zadań tekstowych, efektywne metody pracy z zadaniami tekstowymi, między innymi metoda kruszenia, metoda graficzna, piktogramy Doradcy metodyczni
Moduł 4. 15.01.2020
godz. 15.30-18.45
Dowodzenie twierdzeń na lekcji matematyki: rodzaje dowodów matematycznych, dowody obowiązujące ucznia szkoły podstawowej, dowodzenie twierdzeń z algebry i geometrii – przykłady, sposoby „oswajania” uczniów z dowodami i dowodzeniem Renata Toboła
Moduł 5. 12.02.2020
godz. 15.30-18.45
Psychologiczne narzędzia w pracy nauczyciela: kompetencje psychologiczne i społeczne nauczyciela, pułapki i warunki sprzyjające komunikacji interpersonalnej, zasoby i style  zachowania i ich następstwa, pozytywna perswazja – pozytywne wpływanie na innych Teresa Bilikiewicz-Simińska
Moduł 6. 10.03.2020
godz. 15.30-18.45
Ruch i muzyka jako elementy sprzyjające uczeniu się: muzyka a mózg i  proces uczenia się, piosenki i zabawy muzyczne  wspomagające proces zapamiętywania, ćwiczenia kształtujące świadomość schematu własnego ciała oraz orientacji przestrzennej, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej Justyna Szychowiak
Iwona Wesołowska
Informacje organizacyjne
Seminarium obejmuje sześć czterogodzinnych spotkań (raz w miesiącu) od października 2019 do marca 2020. Zajęcia będą odbywać się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą e-mailową zakwalifikowanym uczestnikom.

Kierownik:
Renata Toboła, e-mail: renata.tobola@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 730, tel. kom.: 508 381 877

Cena: 180.00 zł
Terminy:
  • Grupa 1.
  • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.