www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

WR05 Nauczanie słownictwa na lekcji języka obcego – warsztaty

Adresat
nauczyciele języków obcych
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • zna techniki pracy ze słownictwem w poszczególnych fazach lekcji;
  • potrafi praktycznie zastosować poznane techniki w praktyce szkolnej;
  • wypracowuje i prezentuje własne propozycje ćwiczeń związanych z nauczaniem słownictwa.
 
Treści
  • Różnorodne techniki pracy ze słownictwem na lekcji języka obcego
  • Praktyczne zastosowanie wybranych technik pracy oraz aktywności w praktyce szkolnej
  • Przygotowanie i prezentacja własnych propozycji ćwiczeń związanych z nauczaniem słownictwa
Liczba godzin: 4
Autor programu: Agnieszka Rączka

Kierownik:
Ksenia Herbst-Buchwald, e-mail: ksenia.herbst@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 776, tel. kom.: 530 716 629

Cena: 40.00 zł


Ze względu na sytuacje epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1. 3.03.2021 godz. 16.00-19.15
Wybierz: