www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

PZN Projekt edukacyjny „Zd@lne nauczanie - wiem i potrafię!”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przygotowuje się do realizacji projektu edukacyjnego „Zd@lne nauczanie - wiem i potrafię!”

Projekt jest jednym z elementów wsparcia szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej, zaplanowanym w ramach realizacji grantu Ośrodka Rozwoju Edukacji: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
Realizatorami projektu będą pracownicy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz eksperci zewnętrzni.

Cele projektu

 • doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej z dziećmi/uczniami;
 • przygotowanie nauczycieli  do pracy w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE).

Czas realizacji projektu: Od kwietnia 2021 roku do listopada 2021 roku

Kto może wziąć udział w projekcie?
Nauczyciele przedszkoli i szkół (ogólnokształcących, integracyjnych, specjalnych i zawodowych) na wszystkich poziomach kształcenia. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ramowy  program projektu
Projekt jest realizowany w formie cyklu szkoleń prowadzonych zdalnie  w postaci: e-learningu na Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, webinariów i wideokonferencji. Działania szkoleniowe uzupełnione zostaną o konsultacje i doradztwo. Wszyscy nauczyciele otrzymają materiały szkoleniowe.

Ramowy program szkolenia ma charakter modułowy i uwzględnia najważniejsze aspekty edukacji zdalnej, zarówno psychospołeczne, metodyczne i organizacyjne, jak również prawne i technologiczne. W swoich założeniach wykorzystuje kilkumiesięczne doświadczenia szkół i przedszkoli w realizacji kształcenia na odległość oraz płynące z nich wnioski i rekomendacje dla dalszego rozwoju tej formy edukacji.

Całościowy program szkoleń został podzielony na 12 modułów (53 godziny dydaktyczne), z których nauczyciel będzie zobowiązany zrealizować minimum 5. Wszyscy nauczyciele obligatoryjnie wezmą udział w 2 modułach dotyczących działania i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz Metodyki edukacji zdalnej. Wybór pozostałych 3 modułów powinien być zgodny z rozpoznanymi potrzebami.

Moduły szkolenia

 • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej;
 • Organizacja procesu kształcenia i wychowania;
 • Metodyka edukacji zdalnej;
 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej;
 • Narzędzia edukacji zdalnej;
 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna;
 • MS Teams;
 • Zoom;
 • Google Meet;
 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej;
 • Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Jak przystąpić do projektu

 • Wypełnić ankietę diagnostyczną na stronie https://tiny.pl/r5jq8
 • Zarejestrować się poniżej do Grupy 1.

Osoby zarejestrowane zostaną powiadomione o przyjęciu do projektu po otrzymaniu  przez ODN w Poznaniu pozytywnego wyniku konkursu grantowego.

Kierownik:
Tadeusz Nowik, e-mail: tadeusz.nowik@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 745, tel. kom.: 508 381 753

Poniższe informacje o wpłatach i fakturach nie dotyczą projektu.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Cena: 0.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy, że faktura może być wystawiona tylko na dane płatnika. W związku z tym należy ustalić z pracodawcą kto dokona zapłaty: nauczyciel czy szkoła.
Na życzenie szkoły może być wystawiona faktura z terminem zapłaty.

Terminy:
 • Grupa 1.
Wybierz: