www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

WR16 Niemiecki po angielskim - niezbędnik metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego

Adresat
nauczyciele języka niemieckiego ze wszystkich typów szkół
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • planuje lekcje języka niemieckiego z uwzględnieniem wielojęzyczności i tendecji nauczania języka niemieckiego po angielskim;
  • wykorzystuje na lekcji materiały ze zbiorów Medioteki Języka Niemieckiego, wspierające promowanie nauczania języka niemieckiego.
Treści
  • Tendencje rozwojowe w metodyce nauczania języków obcych
  • Język niemiecki nauczany jako drugi język obcy - budowanie przyjaznego środowiska promującego nauczanie języka niemieckiego
  • Przykłady dobrej praktyki nauczania języka niemieckiego z wykorzystaniem materiałów metodyczno-dydaktycznych ze zbiorów Medioteki Języka Niemieckiego Goethe-Institut w ODN w Poznaniu
Liczba godzin: 4
Autor programu: Elżbieta Gorączniak

Kierownik
Ksenia Herbst-Buchwald  e-mail: ksenia.herbst@odnpoznan.pl  telefon: 61 85 84 776, 530 716 629

Cena: 50.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

  • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
  • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
  • Grupa 1.: 4.12.2019, godz. 16.00-19.15
  • Grupa rezerwowa
Wybierz: