www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

PE01 Od grosika do złotówki

Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący w szkołach zakwalifikowanych do projektu
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • planuje i realizuje zajęcia dydaktyczne, wprowadzające dzieci w zagadnienia ekonomiczne;
  • projektuje ćwiczenia kształtujące nawyk racjonalnego gospodarowania pieniędzmi;
  • organizuje zabawy promujące świadomy odbiór przekazu reklamowego;
  • wykorzystuje w edukacji pakiet materiałów dydaktycznych z projektu „Od grosika do złotówki".
Współpraca
  • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
październik/listopad 2020
Warsztaty dla nauczycieli: prezentacja projektu oraz pakietu materiałów dydaktycznych wraz z obudową analiza zawartości pakietu dydaktycznego dla ucznia i nauczyciela omówienie zasad współpracy i aktywnego udziału rodziców w realizacji projektu
Urszula Wittchen Jolanta Czereśniowska
grudzień 2020
styczeń - czerwiec 2021
wrzesień - grudzień 2021
Wdrażanie projektu
Urszula Wittchen Jolanta Czereśniowska
styczeń-maj 2021
Spotkania warsztatowe: prezentacja szczegółowych założeń projektu analiza scenariuszy zajęć współpraca z rodzicami
Urszula Wittchen Jolanta Czereśniowska
maj 2021
Warsztaty dla nauczycieli: analiza kolejnych scenariuszy i propozycji rozwiązań metodycznych zwrócenie uwagi na powtarzające się elementy oraz na propozycje gier i zabaw podsumowanie projektu „Grosikowe Wędrówki"
Urszula Wittchen Jolanta Czereśniowska
Informacje organizacyjne
Rejestrują się tylko nauczyciele klas drugich uczestniczący w projekcie. Szczegółowe informacje będą przekazane zakwalifikowanym uczestnikom projektu.

Kierownik:
Urszula Wittchen, e-mail: urszula.wittchen@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 732, tel. kom.: 508 381 786

Cena: 0.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: