www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

WR30 Zaczaruj swoje lekcje – nauka programowania w Baltie

Adresat
nauczyciele przedmiotów informatycznych wszystkich etapów edukacyjnych
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • buduje sceny według własnego pomysłu z wykorzystaniem programu Baltie;
 • tworzy programy sterujące obiektem na ekranie;
 • kształtuje logiczne myślenie i wyobraźnię twórczą;
 • korzysta z pomocy dostępnej w programie.
Treści
 • Wprowadzenie do programu
 • Tryby pracy programu
 • Metodyka pracy z uczniami na lekcji
 • Blok poleceń, pętle liczone, wyświetlanie tekstu na ekranie, współrzędne, komentarze
 • Pomocnik, animacje – praca nad czytelnością poleceń
 • Przykłady dobrych praktyk
 • Wysyłanie prac i automatyczna ocena przez platformę Baltie.NET
 • Rodzaje konkursów, platforma konkursowa Baltie.NET
Liczba godzin: 8
Autor programu: Joanna Kordzińska

Kierownik:
Roman Dwulit, e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 762, tel. kom.: 530 710 642

Cena: 100.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

 • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
 • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
 • Grupa 1.: 07.12.2019, godz. 9.00-15.00
 • Grupa rezerwowa
Wybierz: