www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

PE04 Od grosika do złotówki

Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący w szkołach zakwalifikowanych do projektu
Cele
Po zajęciach uczestnik potrafi:
  • zaplanować i przeprowadzic zajęcia dydaktyczne wprowadzające dzieci w zagadnienia ekonomiczne
  • zaprojektować ćwiczenia ukierunkowane na kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi
  • wymienić sposoby szeroko pojętego oszczędzania
  • zorganizować zabawy promujące świadomy odbiór przekazu reklamowego
  • włączyć do zajęć dydaktycznych prowadzonych w klasie II i III zagadnienia z zakresu edukacji finansowej i bezpiecznych zachowań z wykorzystaniem pakietu dydaktycznego opracowanego do projektu "Od grosika do złotówki”
Współpraca
  • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
  • Fundacja Warszawski Instytut Bankowości i Union Investment TFI
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
8.12.2018
Warsztaty dla nauczycieli:
- prezentacja projektu oraz pakietu materiałów dydaktycznych wraz z obudową
- analiza zawartości pakietu dydaktycznego dla ucznia i nauczyciela - omówienie zasad współpracy i aktywnego udziału rodziców w realizacji projektu
Urszula Wittchen
Jolanta Czereśniowska
grudzień 2018 styczeń - czerwiec 2019 wrzesień - grudzień 2019
Wdrażanie projektu
Urszula Wittchen
Jolanta Czereśniowska
styczeń-maj 2019
Spotkania warsztatowe:
- prezentacja szczegółowych założeń projektu
- analiza scenariuszy zajęć - współpraca z rodzicami
Urszula Wittchen
Jolanta Czereśniowska
maj 2019
Warsztaty dla nauczycieli:
- analiza kolejnych scenariuszy i propozycji rozwiązań metodycznych
- zwrócenie uwagi na powtarzające się elementy oraz na propozycje gier i zabaw
- podsumowanie projektu „Grosikowe Wędrówki"
Urszula Wittchen
Jolanta Czereśniowska
Informacje organizacyjne Rejestrują się tylko nauczyciele klas drugich uczestniczący w projekcie. Szczegółowe informacje będą przekazane zakwalifikowanym uczestnikom projektu.

Kierownik:
Urszula Wittchen, e-mail: urszula.wittchen@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 732, tel. kom.: 508 381 786

Cena: 0.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

  • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
  • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: