www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

Miejsca Edukacji Bezpośredniej w Wielkopolsce

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

NPP01 Egzamin ósmoklasisty – vademecum nauczyciela języka polskiego

Adresat
nauczyciele języka polskiego przygotowujący uczniów do egzaminów ósmoklasisty
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • zna założenia oraz koncepcję egzaminu ósmoklasisty;
  • rozumie przełożenie wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej na zadania egzaminacyjne;
  • zna typy zadań egzaminacyjnych oraz kryteria ich oceny;
  • potrafi pomóc uczniom w przygotowaniu do egzaminu po klasie ósmej.
Treści
Wykład
Podstawy prawne, założenia i koncepcja egzaminu ósmoklasisty
Warsztaty w oparciu o scenariusz Ośrodka Rozwoju Edukacji w grupach przedmiotowych nauczycieli:
  •  języka polskiego
  •  matematyki
  •  języka angielskiego
 
Liczba godzin: 4
Autor programu: ORE, CKE
Osoby prowadzące:
Renata Posieczek-Cierpiałek, Róża Połeć, Alina Płaziak-Janiszewska
 

Kierownik:
Alina Płaziak-Janiszewska, e-mail: alina.janiszewska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 733, tel. kom.: 508 381 684

 

Cena: 20.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1. 30.09.2020, godz. 17.45-19.00
  • Grupa 2. 30.10.2020, godz. 17.45-19.00
  • Grupa 3.
Wybierz: