www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

A2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka obcego

Adresat
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej:   

 • legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie zintegrowane/nauczanie przedszkolne lub dyplomem zakładu szkolenia nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania zintegrowanego
 • realizujący nauczanie języka angielskiego bez przygotowania metodycznego
 • legitymujący się certyfikatem potwierdzającym poziom znajomości języka angielskiego zgodnie z rozporządzeniem MEN bez przygotowania metodycznego.

Dla osób, które nie posiadają certyfikatu językowego, będzie przeprowadzony egzamin wstępny z języka angielskiego.

Cel
przygotowanie pedagogiczno- metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Treści

 • Uwarunkowania nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Dobór i ocena materiałów nauczania
 • Metody i techniki nauczania
 • Indywidualizacja nauczania
 • Planowanie i analiza lekcji
 • Praktyki
 • Doskonalenie języka
 • Fonetyka z elementami fonologii

Organizacja zajęć:

 • 100 godz. – metodyka
 • 60 godz. – praktyki
 • 80 godz. – doskonalenie języka
 • 30 godz. – praca własna

Liczba godzin: 270

Dodatkowe informacje
Kurs zakończony egzaminem z metodyki.
Pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III uzyskują nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, którzy poza świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego legitymują się certyfikatem językowym (np. FCE) zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Autor programu: MEN z 2001 roku

Kierownik:
Ewa Górczak, e-mail: ewa.gorczak@odnpoznan.pl,  tel: 618 584 757, tel kom: 530 716 705

Cena: 1700.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1. 27.10.2018 - 30.03.2019
 • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.