www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

K19 Norma i inność w relacjach dzieci i wychowawców. Ważne tematy w książkach Pera Nilssona

Adresaci:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej, pedagodzy

Cele
Nauczyciel po zajęciach potrafi:

 • wykorzystać literaturę dla dzieci do omawiania ważnych problemów
 • analizować problemy związane z innością i normą
   

W programie konferencji:

 1. Ważne tematy w książkach z serii Pera Nilssona: Zakochałem się w Milenie, Inny niż wszyscy, Na zawsze Milena
   

   

 2. Prezentacja fragmentów książek w interpretacji aktora Teatru Nowego w Poznaniu Bartosza Buławy
 3. Wykład i warsztaty dotyczące tematu normy i inności w relacjach dzieci i wychowawców prowadzone przez Annę Olszewską-Konopę:
  •  Czym są norma i inność (np. niepełnosprawność, nadwaga, odmienne pochodzenie etniczne, inne wyznanie) – jak są postrzegane przez dzieci?
  •  Jak powstaje zjawisko stygmatyzacji i konstruowania tożsamości grupy w opozycji do inności, jak mu zapobiegać?
  •  Szczególna rola nauczyciela w społecznym konstruowaniu norm i edukacyjne aspekty oswajania inności, budowania zrozumienia i tolerancji wobec inności.
  •  Funkcjonowanie dzieci wysoko wrażliwych w grupie rówieśniczej oraz systemie edukacji
  •  Od dziecka wysoko wrażliwego poprzez specyficzne trudności w nauce i funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej po zaburzenia ze spektrum autyzm – kontinuum trudności adaptacyjnych
  •  Działania, jakie może podjąć nauczyciel dla budowania współpracy, porozumienia i poszanowania potrzeb dzieci wysoko wrażliwych
 4. Prezentacja scenariuszy zajęć lekcyjnych na podstawie książek Pera Nilssona przygotowanych przez Alinę Płaziak-Janiszewską oraz Karolinę Gruchalską-Matuszak
   

Prelegenci:
Anna Olszewska-Konopa
Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, psychoterapeutka i członkini Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Ukończyła Kurs Terapii Systemowej oraz Kurs Wprowadzający do Terapii Akceptacji i Zaangażowania a także Studium Umiejętności Pracy z Grupą. Wykłada psychologię na Uniwersytecie Artystycznym oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Jest ekspertem i członkiem zespołu portalu opsychologii.pl, na którym zamieszcza teksty popularyzujące psychologię i psychoterapię. Prowadzi warsztaty, konsultacje psychologiczne oraz terapię dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i osób dorosłych.

Bartosz Buława
Aktor Teatru Nowego w Poznaniu od września 2018 roku, gdzie gra w dwóch spektaklach: Pan Tadeusz oraz Asymilacja. Ukończył Wydział Aktorski AST (dawniej: PWST) w Krakowie dyplomem NIECH ŻYJE WOJNA!!! Pawła Demirskiego w reżyserii Remigiusza Brzyka oraz dyplomem SVANTETIC w reżyserii Leny Frankiewicz. Już jako 15-latek wystąpił Teatrze Polskim w Bielsku, rok później – w Telewizji Polskiej. Interesuje się piosenką literacką, głównie jako wykonawca. Jest laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.

Alina Płaziak-Janiszewska
Nauczycielka języka polskiego i etyki, doradca metodyczny nauczycieli, nauczyciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Realizowała wiele projektów, m.in. jako wojewódzki koordynator projektu ,,Edukacja wobec wyzwań migracyjnych” oraz w zakresie edukacji międzykulturowej we współpracy z ORE i konsultantami. Od wielu lat aktywnie współpracuje z poznańskimi teatrami i wydawnictwami, realizując autorskie projekty i pisząc materiały dydaktyczne. Współautorka książek: Lekcje etyki w szkole. Gimnazjum, Kierunek wartości. Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki; Kierunek dialog. Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki;

Karolina Gruchalska-Matuszak
Nauczycielka etyki, absolwentka pedagogiki, terapii pedagogicznej i etyki nauczycielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”.  Jest współautorką realizowanego od trzech lat projektu skierowanego do uczniów klas 4-5: „Łejerskie wędrowanie”. Od września 2016 roku pełni funkcję doradcy metodycznego dla nauczycieli etyki w Poznaniu. Jest współautorką publikacji Kierunek-wartości. Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki; Kierunek dialog. Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki.

Współpraca: Teatr Nowy w Poznaniu, Wydawnictwo Zakamarki

Informacje organizacyjne:
Konferencja odbędzie się w Teatrze Nowym, na Scenie  Trzeciej  (Zaułek Krystyny Feldman, Poznań). Uczestnicy  otrzymają materiały: scenariusze lekcji z wykorzystaniem książek Inny niż wszyscy oraz Zakochałem się w Milenie. Wśród uczestników zostaną rozlosowane książki Wydawnictwa Zakamarki. Konferencji towarzyszyć będzie kiermasz książek Wydawnictwa Zakamarki.

Przed konferencją należy wykupić wejściówkę w cenie 10 zł w kasie Teatru Nowego w Poznaniu.

Kierownik:
Alina Płaziak-Janiszewska, e-mail: alina.janiszewska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 733, tel. kom.: 508 381 684

Cena: 10.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1: 13.03.2019, godz. 16.15-17.45
 • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.