www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

S01 Książka artystyczna jako motywator do nauki. Wykorzystanie tekstów literackich w różnych sytuacjach szkolnych i przedszkolnych

Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciele bibliotekarze
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • realizuje wymagania podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, w tym rozwija kompetencje czytelnicze;
  • wykorzystuje teksty literackie w procesie formowania osbowości dziecka, szczególnie w sferze emocjonalnej i społecznej.
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
 
Ksiażka obrazowa jako lektura szkolna – rozwijanie kompetencji językowych zawartych w warstwie tekstowej i ikonicznej
Małgorzata Swędrowska
 
Książka artystyczna jako motywator do nauki czytania, a także jako w formie atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży
Małgorzata Swędrowska
Informacje organizacyjne
Prowadząca pracować będzie, odnosząc się do nowych publikacji książkowych wydawnictw współpracujących z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Kierownik:
Alina Płaziak-Janiszewska, e-mail: alina.janiszewska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 733, tel. kom.: 508 381 684

Cena: 100.00 zł


Ze względu na sytuacje epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: