www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

K29 Zapomniane deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy


Cele:

  • Przywrócenie pamięci o deportacjach obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Zainteresowanie  młodych ludzi  historią regionu.
  • Zwrócenie ich uwagi na przestrzeń publiczną , w której się poruszają ,
  • Uwrażliwienie na cierpienia innych,
  • Kształcenie postaw patriotyzmu , tolerancji i empatii
  • Kształcenie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych

Opis:
Natychmiast po zakończeniu działań wojennych w październiku 1939 r. Niemcy rozpoczęli wysiedlenia obywateli polskich z zachodnich i północnych ziem II Rzeczypospolitej. Dziesiątki, a potem setki tysięcy osób ogołocono z mienia i wywieziono do Generalnego Gubernatorstwa. Ich domostwa i warsztaty pracy zostały przekazane niemieckim osadnikom. Obywateli polskich, których nie deportowano, sprowadzić chciano do roli taniej siły roboczej. W zamyśle nazistów przeznaczeniem ziem polskich, anektowanych przez państwo niemieckie, była całkowita germanizacja. Stać się miały "jasnowłosą prowincją", wzorcowym krajem rasy germańskiej.

Zagadnienia te są rzadko przypominane w debacie publicznej, o czym przekonać się mogli uczestnicy konferencji  zorganizowanej  8.12.2017r. na WNPiD UAM w Poznaniu. Tymczasem ich podjęcie może wzbogacić nauczanie historii i wesprzeć edukację regionalną. Treści związane z historią niemieckich deportacji obywateli polskich mogą też być wykorzystywane w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz na godzinach do dyspozycji wychowawcy. Mogą też być ważnym uzupełnieniem działania lokalnych instytucji kultury.

Inauguracją projektu będzie konferencja: „ Zapomniane  deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy” organizowana w pierwszej połowie stycznia 2018 r. wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej oraz WNPiD UAM w Poznaniu . Na spotkaniu przedstawimy cele projektu oraz narzędzia edukacyjne , jakimi już dysponujemy (między innymi materiały filmowe, zasoby Internetowe, albumy fotograficzne). Przygotujemy również nauczycieli do  przeprowadzenia z uczniami zajęć poświęconych tematyce deportacji obywateli polskich w latach 1939/1940 z ziem wcielonych do III Rzeszy i wyposażymy ich w narzędzia i pomoce dydaktyczne.
Następnie nauczyciele , którzy zadeklarują udział w projekcie przeprowadzą ze swoimi uczniami zajęcia przygotowujące ich do odbioru instalacji znajdującej się w miejscu planowanego pomnika  poświęconego wypędzonym.
Po odbyciu zajęć w szkole nauczyciele wraz z uczniami odwiedzą instalację  i przygotują sprawozdanie z tej wyprawy. Zadaniem dla każdej grupy uczniów odwiedzających , w ramach projektu , wystawę , będzie przygotowanie spotu reklamowego zachęcającego innych młodych ludzi do obejrzenia tej wystawy / instalacji.

Zadaniem nauczycieli jest wykorzystanie tej tematyki w realizacji podstawy programowej na zajęciach  przedmiotowych i na lekcjach wychowawczych. Zwiedzanie wystawy może być przyczynkiem do  przeprowadzenia przez uczniów wywiadów z członkami rodzin na temat deportacji , lub poszukiwanie świadków tych wydarzeń.

Po zakończeniu działań projektowych w szkole nauczyciele przesyłają sprawozdanie z realizacji zadań projektowych do organizatorów.

Po wysłaniu sprawozdania z realizacji zadań projektowych , koordynatorzy projektu przygotowują  materiały na konferencje podsumowującą  wybierając także przykłady dobrych praktyk .

Konferencja podsumowująca projekt  będzie przeprowadzona podczas planowanych na koniec marca 2018 r. w Poznaniu Targów  Edukacyjnych. Do udziału w niej zostaną zaproszeni nauczyciele , grupy uczniów , przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin, organizatorzy projektu , prelegenci , partnerzy projektu  m.in. przedstawiciele  oddziału IPN w Poznaniu , SGiP Wlkp.
Ważne, aby podczas konferencji w panelu dyskusyjnym mogli podzielić się swymi wrażeniami uczestnicy projektu : uczniowie , nauczyciele , prelegenci.

Posty reklamowe i materiały wypracowane podczas projektu zostaną opublikowane na stronie ZMP i ODN w Poznaniu

Miejsce
ODN Poznań, ul Górecka 1

Termin
31 stycznia 2018 13:00 – 15:30

Kierownik:
Andrzej Surdyk, e-mail: andrzej.surdyk@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 753, tel. kom.: 508 381 745

Cena: 0.00 zł
Terminy:
  • Grupa 1. 31.01.2018, godz. 13.00 - 15.30
Nabór zamknięty.