www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

KaNOn-A Każdy nauczyciel zna języki obce - język angielski

Adresat
Nauczyciele różnych przedmiotów i typów szkół zainteresowani zdobywaniem kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językami obcymi.

Cel
Umożliwienie nauczycielom, pracującym na różnych poziomach edukacyjnych, nabycia nowych lub doskonalenia wcześniej zdobytych umiejętności językowych z zakresu wybranego języka obcego.

Informacje organizacyjne

 • Kurs języka angielskiego obejmuje 60 godzin dydaktycznych, tj. 30 zajęć po dwie godziny lekcyjne. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, począwszy od 30.09.2019 r.
 • Zajęcia dla osób kontynuujących naukę języka angielskiego w dotychczasowych grupach językowych, odbywają się zgodnie z podanymi poniżej terminami.
 • Przydział do grup dla osób uczestniczących po raz pierwszy w kursie języka angielskiego w ODN w Poznaniu, zgodnie z poziomem znajomości języka obcego lub utworzenie innych grup, w tym grupy dla początkujących, nastąpi po rozwiązaniu testu diagnostycznego i konsultacji z lektorkami języka angielskiego.
 • Spotkanie informacyjno-organizacyjne, połączone z przeprowadzeniem testu diagnostycznego i konsultacjami z lektorkami języka angielskiego, odbędzie się 23.09.2019 r.
 • Opłatę  za kurs można regulować maksymalnie w trzech ratach, po rozpoczęciu kursu.
 • Opłata za kurs w grupach liczących mniej niż 6 osób może ulec zmianie.

Zgłoszenia

 • Rejestracja elektroniczna obowiązuje wszystkich uczestników kursu. Prosimy o rejestrację w terminie do 16 września 2019 r.
 • Osoby, które uczestniczyły już w kursie języka angielskiego w ODN w Poznaniu, prosimy o rejestrowanie się do wybranej grupy, a osoby uczestniczące po raz pierwszy w kursie,  prosimy o rejestrację do grupy „Test diagnostyczny”.

Zajęcia będą odbywać się wg następującego planu:
Grupa 1: Poziom B2 / poniedziałek, godz. 16.30
Grupa 2: Poziom B1 / poniedziałek, godz. 18.15
Grupa 3: Poziom B1 / czwartek, godz. 16.30 / Anna Domińska
Grupa 4: Poziom B1+/B2  / czwartek, godz. 18.15 / Anna Domińska
Grupa 5: Poziom A2 / środa, godz. 16.30 / Maria Niżyńska
Grupa 6: Poziom A1+ / środa, godz. 18.15 / Maria Niżyńska
Grupa 7: Grupa rezerwowa

Kierownik
Ksenia Herbst-Buchwald  e-mail: ksenia.herbst@odnpoznan.pl  telefon: 61 85 84 776, 530 716 629 
 

Cena: 900.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1.: Poziom B2 / poniedziałek, godz. 16.30
 • Grupa 2.: Poziom B1 / poniedziałek, godz. 18.15
 • Grupa 3.: Poziom B1 / czwartek, godz. 16.30 / Anna Domińska
 • Grupa 4.: Poziom B1+/B2 / czwartek, godz. 18.15 / Anna Domińska
 • Grupa 5.: Poziom A2 / środa, godz. 16.30 / Maria Niżyńska
 • Grupa 6.: Poziom A1+ / środa, godz. 18.15 / Maria Niżyńska
 • Grupa 7.: Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.