www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

K07 Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Pamiętamy!

Adresat
nauczyciele historii wszystkich typów szkół, pasjonaci historii Powstania Wielkopolskiego
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • zna wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim;
  • ukazuje wkład Wielkopolan w odzyskanie przez Polskę niepodległości;
  • wzbogaca warsztat pracy dydaktycznej.
Współpraca
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Towarzystwo Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego,
  • Instytut Pamięci Narodowej,
  • Kuratorium Oświaty,
  • Muzeum Powstańców Wielkopolskich
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
konferencja online
18 listopada godz.15:30
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 – zarys
Losy powstańców wielkopolskich po powstaniu
Powstańcy wielkopolscy w wojnie polsko-bolszewickiej
Andrzej Surdyk
prof. Zbigniew Pilarczyk
dr Michał Krzyżaniak
grudzień 2020 – marzec 2021
XIII Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
„Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej"
Stefania Misiarek
Andrzej Surdyk
zespół doradców
Liczba godzin: 5

Kierownik:
Andrzej Surdyk, e-mail: andrzej.surdyk@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 753, tel. kom.: 508 381 745

Cena: 50.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: