www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

G06 Praca nauczyciela informatyki w świetle praw autorskich i RODO

Adresat:
Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego

Cele:
Aktualizacja wiedzy w zakresie prawa autorskiego, bezpieczeństwa teleinformatycznego
i przetwarzania danych elektronicznych w placówce edukacyjnej na gruncie rozporządzenia RODO oraz przedstawienie zagadnień dotyczących pozyskiwania i publikacji materiałów edukacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego i RODO.

Program:
Część wykładowa:

 • Praca nauczyciela w chmurze  w świetle przepisów RODO i praw autorskich.
 • Przetwarzane  danych osobowych  w placówce edukacyjnej zgodnie z przepisami RODO.
   

Część warsztatowa:

 • Zasady pozyskiwania i udostępniania materiałów dydaktycznych na różnych licencjach.
 • Prawo dozwolonego użytku i wolne zasoby edukacyjne.
 • Publikacja danych osobowych w sieci Internet przez placówkę edukacyjną zgodnie z przepisami RODO.
 • Praktyczne wdrożenie polityki cyberbezpieczeństwa  w placówce edukacyjnej.
   

Czas trwania: 7 godzin zegarowych

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1

Plan zajęć:

 • 08.30 – 09.00 – rejestracja
 • 09.00 – 09.10 – rozpoczęcie zajęć
 • 09.00 – 12.00 – część wykładowa
 • 12.00 – 12.45 –  obiad
 • 12.45 – 17.05 – część warsztatowa z podziałem na grupy
 • 17.10 – ewaluacja i zakończenie zajęć
   

Prowadzący:

 • dr Iwona Grzelczak-Miłoś
 • mgr inż. Roman Dwulit
 • mgr Artur Markiewicz
 • mgr Tadeusz Nowik
 • mgr Andrzej Szandała
   

Informacje organizacyjne:
Prosimy w ciągu trzech dni od dnia rejestracji dokonać wpłaty 13 zł na konto Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu:  nr konta:  86 1500 1621 1216 2005 9460 0000 - w tytule przelewu proszę podać symbol G06 oraz imię i nazwisko uczestnika.
Obowiązek wpłaty nie dotyczy osób zarejestrowanych do grup rezerwowych.

Kierownik:
Roman Dwulit, e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 762, tel. kom.: 530 710 642

Cena: 13.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1.: 30.11.2018, godz. 9.00-17.10
 • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.