www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

G05 Techniczne aspekty wykorzystania „Aktywnej tablicy” z elementami dydaktyki. Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu dotyczącym programu „Aktywna tablica

Adresat:
nauczyciele szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego

Cele:
Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie  wykorzystania nowych technologii, w tym zasobów Internetu i tablic/monitorów interaktywnych w czasie zajęć dydaktycznych

Lokalizacja: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła

Program:
Część wykładowa:

 1. Zagadnienia technologii sieciowych i dostępu do Internetu
  •    Rodzaje sieci: LAN i WAN
  •    Czynniki decydujące o dobrej pracy sieci
  •    Profesjonalna infrastruktura informatyczna w szkole
  •    Dzielenie się doświadczeniem
 2. Wydajność Internetu w szkole a płynny dostęp do edukacyjnych zasobów cyfrowych
  •    Portale z zasobami edukacyjnymi
  •    Wykorzystanie w procesie lekcyjnym quizów on-line
  •    Interaktywne zasoby webowe do budowy ćwiczeń on-line na tablice interaktywne
  •    Narzędzia komunikacyjne w chmurze MS Office 365
  •    Wykorzystanie darmowych narzędzi Chmury Google i MS Office 365 w pracy zespołowej on-line
  •    Przegląd nowości w software dydaktycznym
  •    Dzielenie się doświadczeniem
 3. Perspektywy dla infrastruktury sieciowo-sprzętowej w szkolnictwie
  •    Obecne kierunki zmian dostępu do Internetu w placówkach edukacyjnych
  •    Urządzenia mobilne w edukacji
  •    Idea BYOD (Bring Your Own Device)
  •    Pojawienie się nowych urządzeń cyfrowych w szkołach
  •    Dzielenie się doświadczeniem
 4. Korzystanie z zasobów cyfrowych on-line w czasie lekcji
  •    System kontroli dostępu do sieci
  •    Zabezpieczenie sieci przed treściami niepożądanymi
  •    Ochrona antywirusowa urządzeń
  •    Netykieta – zasady korzystania z sieci
  •    Modele wykorzystania technologii w pracy z uczniem
  •    Przygotowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ICT
  •    Przykłady scenariuszy lekcji z wykorzystaniem nowych technologii
  •    Nowe technologie aktywnym środowiskiem pracy ucznia.
  •    Dzielenie się doświadczeniem


Część warsztatowa:

Projektowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK i „Aktywnej tablicy”

Czas trwania: 6 godzin zegarowych

Harmonogram:

Termin realizacji Godziny szkolenia Kadra dydaktyczna
(prowadzący szkolenie)
Nazwa i adres obiektu,
w którym będzie odbywać się szkolenie
Grupa 1. 29.09.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik,
Roman Dwulit,
Sławomir Kozłowski
CDN w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
Grupa 2. 2.10.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik,
Roman Dwulit, Wojciech Kos
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz
Grupa 3. 9.10.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik,
Roman Dwulit
ODN w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
Grupa 4. 10.10.2018 9.00-15.45

Tadeusz Nowik,
Roman Dwulit, 
Kamil Prozorowski

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno
Grupa 5. 20.10.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik,
Roman Dwulit,
Mariusz Kordylewski
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin

Kierownik:
Tadeusz Nowik, e-mail: tadeusz.nowik@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 745, tel. kom.: 508 381 753

Cena: 13.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1.: Piła, 29.09.2018, godz. 9.00-15.45
 • Grupa 2.: Kalisz, 2.10.2018, godz. 9.00-15.45
 • Grupa 3.: Poznań, 9.10.2018, godz. 9.00-15.45
 • Grupa 4.: Leszno, 10.10.2018, godz. 9.00-15.45
 • Grupa 5.: Konin, 20.10.2018, godz. 9.00-15.45
 • Grupa rezerwowa: Konin
 • Grupa rezerwowa: Leszno
 • Grupa rezerwowa: Piła
 • Grupa rezerwowa: Poznań
 • Grupa rezerwowa:Kalisz
Nabór zamknięty.