www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

G02 Zajęcia wychowania fizycznego - jak zainteresować nimi ucznia. Edukacja zdrowotna

Adresat
nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, w tym sportowych i z oddziałami sportowymi, branżowych I stopnia i szkołach ponadgimnazjalnych, zajęcia sportowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w szkołach sportowych, a także trenerzy i instruktorzy sportu w ww. szkołach województwa wielkopolskiego

Cel ogólny
Wskazanie wspierającej funkcji wychowania fizycznego w zakresie przygotowania ucznia   do całożyciowej aktywności fizycznej i troski o zdrowie

Wykłady

 • Kształtowanie po-staw prozdrowotnych uczniów w ramach realizacji edukacji zdrowotnej
 • Akty prawne dotyczące zwolnień z wychowania fizycznego
 • Indywidualizacja procesu nauczania wychowania fizycznego jako sposób  na zmniejszenie liczby zwolnień
 • Wykorzystanie metod i technik informatycznych na zajęciach wychowania fizycznego
 • Miejsce edukacji zdrowotnej w systemie oceniania z wychowania fizycznego  
 • Propozycje realizacji treści wychowania fizycznego w warunkach utrudnionych
 • Przykłady aktywności poza lekcjami wychowania fizycznego

Warsztaty

 • Istota oceniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego - projektowanie przedmiotowego systemu oceniania
 • Konstruowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem treści edukacji zdrowotnej i technologii informacyjnej

Prowadzący

 • Wykłady – prof. dr hab. Michał Bronikowski, dr hab. Ida Laudańska-Krzemińska, dr Agata Korcz, Iwona Hudańska                       
 • Warsztaty – prof. dr hab. Michał Bronikowski, dr hab. Ida Laudańska-Krzemińska, dr Agata Korcz, Iwona Hudańska                                         

Liczba godzin: 6 godzin zegarowych ( 3godz. wykładów i 3godz. warsztatów )

Cena: 13 zł

Prosimy w ciągu trzech dni od otrzymania informacji o szkoleniu dokonać wpłaty 13 zł na konto Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu:  nr konta:  86 1500 1621 1216 2005 9460 0000 - w tytule przelewu proszę podać symbol G02 oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce szkolenia Termin Koordynator
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
ul Górecka 1, Poznań

22 września 2018;
9.00–16.00

Iwona Wesołowska
iwona.wesolowska@odnpoznan.pl
tel. 530 694 642

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
ul. Wrocławska 182, Kalisz
28 września 2018;
13.00–20.00
Małgorzata Juda Mieloch 
malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl  
tel. 62 76 76 308
Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
ul. Bydgoska 21, Piła
29 września 2018;
9.00–16.00
Irena Denisoff
i.denisoff@cdn.pila.pl
tel. 67 352 70 20
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,
ul. Bolesława Chrobrego 15, Leszno
20 października 2018;
9.00–16.00
Anna Dylak
dylak@cdn.leszno.pl
tel. 885 582 222
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ul. Sosnowa 14, Konin
26 października 2018;             13.00-20.00 Iwona Hudańska
ihudanska@cdnkonin.pl
tel. 63 242 23 32
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
ul Górecka 1, Poznań
27 października 2018;             
9.00–16.00

Iwona Wesołowska
iwona.wesolowska@odnpoznan.pl
tel. 530 694 642

 
Kierownik:
Iwona Wesołowska  e-mail: iwona.wesolowska@odnpoznan.pl  telefon: 530 694 642

Cena: 13.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1.: Poznań, 22.09.2018, godz. 9.00-16.00
 • Grupa 2.: Poznań, 22.09.2018, godz. 9.00-16.00
 • Grupa 3.: Kalisz, 28.09.2018, godz. 13.00-20.00
 • Grupa 4.: Piła, 29.09.2018, godz. 9.00-16.00
 • Grupa 5.: Leszno, 20.10.2018, godz. 9.00-16.00
 • Grupa 6.: Konin, 26.10.09.2018, godz. 13.00-20.00
 • Grupa 7.: Poznań, 27.10.2018, godz. 9.00-16.00
 • Grupa 8: Poznań, 27.10.2018, godz. 9.00-16.00
 • Grupa rezerwowa: Kalisz
 • Grupa rezerwowa: Konin
 • Grupa rezerwowa: Leszno
 • Grupa rezerwowa: Piła
 • Grupa rezerwowa: Poznań 1,2
 • Grupa rezerwowa: Poznań 7,8
Nabór zamknięty.