www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

G03 Sieć współpracy nauczycieli matematyki, fizyki i chemii

Zasady uczestnictwa w seminariach w ramach sieci współpracy szkół:

 1. Każda szkoła ponadgimnazjalna może być reprezentowana tylko przez jednego nauczyciela matematyki, fizyki lub chemii (w przypadku wolnych miejsc liczba nauczycieli może być większa).
 2. W przypadku zespołów szkół, liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniu może być co najwyżej równa liczbie szkół wchodzących w skład zespołu.
 3. Zajęcia w trakcie seminariów będą się odbywać zarówno w grupach międzyprzedmiotowych (nauczyciele matematyki, fizyki i chemii) jak i w grupach przedmiotowych (nauczyciele tylko jednego przedmiotu).
 4. Kolejne seminaria odbędą się w kwietniu i maju. Zaproszenie do udziału zostanie wysłane do wszystkich uczestników pierwszej części szkoleń. W przypadkach losowych w pierwszej i drugiej części seminariów mogą uczestniczyć inni nauczyciele tej samej szkoły.


Adresat
Dyrektorzy i nauczyciele matematyki, fizyki i chemii szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego
Cel ogólny

 • Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania matematyki, fizyki i chemii i zorganizowanie Sieci współpracy nauczycieli matematyki, fizyki i chemii

Ramowy program szkolenia

 • Pierwszy dzień szkolenia (Seminarium 1) obejmuje 1 godzinę wykładu, 2 godziny warsztatów i 1 godzinę wymiany doświadczeń.
 • Drugi dzień szkolenia (Seminarium 2-3) obejmuje 2 godziny wykładu, 4 godziny warsztatów i 2 godziny wymiany doświadczeń.

Dokładny program otrzymają uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie.

Treści całego cyklu seminariów:
Wykłady

 • Korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie matematyki, fizyki i chemii
 • Jak zachęcić ucznia do nauki matematyki, fizyki i chemii?
 • Jak zaciekawić ucznia wybranym przedmiotem i zainspirować do poszukiwań?
 • Metody aktywizujące na zajęciach matematyki, fizyki i chemii
 • Motywowanie uczniów
 • Indywidualizacja kształcenia

Warsztaty

 • Diagnozowanie potrzeb uczniów oraz ich predyspozycji
 • Formy pracy z uczniem oraz efekty ich stosowania
 • Dostosowanie formy pracy do tematyki zajęć
 • Metody aktywizujące na zajęciach matematyki, fizyki i chemii
 • Praca z uczniem zdolnym i udzielanie pomocy uczniom , którzy słabiej radzą sobie z matematyką, fizyką i chemią
 • Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych

Prowadzący

 • Wykłady – Danuta Kitowska, Rafał Jakubowski
 • Warsztaty – Ewa Gałęska, Danuta Karpińska, Renata Toboła, Danuta Kitowska, Joanna Blajchert, Iwona Plich-Sitarz, Rafał Jakubowski, Kazimierz Paprzycki

Liczba godzin: 12 godzin zegarowych
Informacje organizacyjne
Po dokonaniu rejestracji do wybranej grupy szkoleniowej należy w ciągu trzech dni dokonać wpłaty 36 zł na konto Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu:  nr konta:  86 1500 1621 1216 2005 9460 0000 - w tytule przelewu proszę podać symbol G03 oraz imię i nazwisko uczestnika. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na fakturę uprzejmie prosimy o znaczenie tego w formularzu  zgłoszeniowym i precyzyjne podanie danych.
Pytania związane z rejestracją prosimy kierować do p. Karoliny Szafrańskiej e-mail: karolina.szafranska@odnpoznan.pl,  tel. 618-584-750

Miejsce szkolenia Termin
Koordynator
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
ul. Wrocławska 182
24 listopada 2017;
15.00 – 19.20
25 listopada 2017;
9.00 – 18.00
Sylwia Melka
sylwia.melka@odn.kalisz.pl
tel. 627 67 63 07
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
ul. Sosnowa 14
Ze względu na niewielkie zainteresowanie, zajęcia w ramach grantu w Koninie nie odbędą się. Zapraszamy na szkolenia w Kaliszu, Lesznie i Poznaniu Lidia Kantek
lkantek@cdnkonin.pl
tel. 662 69 95 13
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,
ul. B. Chrobrego 15
17 listopada 2017;
15.00 – 19.20
18 listopada 2017;
9.00 – 18.00
Bożena Roszak
roszak@cdn.leszno.pl
tel. 655 29 90 62 wew. 65
Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
ul. Bydgoska 21
20 października 2017;
15.00 – 19.20
21 października 2017;
9.00 – 18.00
Irena Denisoff
i.denisoff@cdn.pila.pl
tel. 67 352 70 20
Katolicka Szkoła Podstawowa im. S. Kostki w Poznaniu,
ul. Głogowska 92
3 listopada 2017;
15.00 – 19.20
4 listopada 2017;
9.00 – 18.00
Renata Toboła
renata.tobola@odnpoznan.pl
tel. 508 38 18 77

Harmonogram zajęć dla każdej grupy:
Seminarium 1 (piątek)

 • 15.00 – 16.00 - Wykład
 • 16.05 – 17.05 - Wymiana doświadczeń
 • 17.05 – 17.20 - Przerwa kawowa
 • 17.20 – 19.20 - Warsztaty w grupach przedmiotowych

Seminarium 2-3 (sobota)

 • 9.00 – 11.00 - Wykłady
 • 11.00 – 11.15 - Przerwa kawowa
 • 11.15 – 13.15 - Warsztaty w grupach przedmiotowych
 • 13.20 – 14.20 - Wymiana doświadczeń
 • 14.20 – 14.50 - Przerwa obiadowa
 • 14.50 – 16.50 - Warsztaty w grupach przedmiotowych
 • 16.50 – 17.00 - Przerwa kawowa
 • 17.00 – 18.00 - Wymiana doświadczeń

Kontakt z  kierownikiem szkolenia – koordynatorem sieci współpracy szkół:
Renata Toboła  e-mail: renata.tobola@odnpoznan.pl  telefon: 508 38 18 77

Cena: 36.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1. matematyka Kalisz - 24-25.11.2017
 • Grupa 2. fizyka Kalisz - 24-25.11.2017
 • Grupa 3. chemia Kalisz - 24-25.11.2017
 • Grupa 4. rezerwowa Kalisz - 24-25.11.2017
 • Grupa 5. matematyka Konin - 27-28.10.2017
 • Grupa 6. fizyka Konin - 27-28.10.2017
 • Grupa 7. chemia Konin - 27-28.10.2017
 • Grupa 8. rezerwowa Konin - 27-28.10.2017
 • Grupa 9. matematyka Leszno - 17-18.11.2017
 • Grupa10. fizyka Leszno - 17-18.11.2017
 • Grupa11. chemia Leszno - 17-18.11.2017
 • Grupa12. rezerwowa Leszno - 17-18.11.2017
 • Grupa13. matematyka Piła - 20-21.10.2017
 • Grupa14. fizyka Piła - 20-21.10.2017
 • Grupa15. chemia Piła - 20-21.10.2017
 • Grupa16. rezerwowa Piła - 20-21.10.2017
 • Grupa17. matematyka Poznań - 3-4.11.2017
 • Grupa18. fizyka Poznań - 3-4.11.2017
 • Grupa19. chemia Poznań - 3-4.11.2017
 • Grupa20. rezerwowa Poznań - 3-4.11.2017
Nabór zamknięty.