www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

K09 Analiza wyników egzaminu maturalnego z chemii w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły

Adresat
nauczyciele chemii uczący w szkole ponadpodstawowej
Cele, po zajęciach uczestnik:
 •  analizuje wyniki egzaminu;
 •  wykorzystuje wnioski z analizy do doskonalenia własnego warsztatu pracy;
 •  planuje własną pracę w oparciu o rekomendacje;
 • dobiera metody pracy poprawiające efektywność kształcenia.
Treści
 • Założenia i etapy szkolnej analizy wyników egzaminu zewnętrznego
 • Wnioski z raportu OKE i analiza podstawy programowej
 • Sukcesy i porażki uczniów w kontekście umiejętności sprawdzanych na egzaminie
 • Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego - propozycje ćwiczeń dydaktycznych

Kierownik:
Roman Dwulit, e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 762, tel. kom.: 530 710 642

Cena: 0.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

 • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
 • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
 • Grupa 1.: 30.10.2019, godz. 16.00-18.30
 • Grupa rezerwowa
Wybierz: