www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

DA26 Warsztat pracy skutecznego nauczyciela matematyki

Adresat
nauczyciele matematyki
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • zna zasady skutecznej komunikacji z uczniami i rodzicami;
 • tworzy sytuacje pozytywnie motywujące uczniów w procesie nauczania/uczenia się;
 • potrafi wykorzystać aktywizujące sposoby prowadzenia zajęć;
 • umie dobrać metody i formy pracy do możliwości uczniów;
 • planuje działania wychowawcze;
 • stosuje strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.
Treści
 • Zasady skutecznej komunikacji w szkole
 • Sztuka motywowania ucznia
 • O potrzebie i sposobach indywidualizacji nauczania na lekcjach i zajęciach z matematyki
 • Przykłady efektywnych metod pracy na lekcjach matematyki z uwzględnieniem pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych
 • Praca zespołowa sposobem aktywizacji uczniów podczas lekcji
 • Nauczyciel matematyki w roli wychowawcy
 • Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
 • Dobre praktyki uczestników szkolenia – wymiana doświadczeń  
Liczba godzin: 12
Autor programu: Jolanta Liskowska, Teresa Bilkiewicz-Siemińska

Kierownik:
Teresa Bilkiewicz-Siemińska, e-mail: teresa.sieminska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 746, tel. kom.: 508 381 513

Cena: 100.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

 • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
 • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
 • Grupa 1.: 4, 11, 18.03.2020, godz.15.30-19.00
 • Grupa rezerwowa
Wybierz: