www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

DA26 Warsztat pracy skutecznego nauczyciela matematyki

Adresat
nauczyciele matematyki
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • zna zasady skutecznej komunikacji z uczniami i rodzicami;
 • tworzy sytuacje pozytywnie motywujące uczniów w procesie nauczania/uczenia się;
 • potrafi wykorzystać aktywizujące sposoby prowadzenia zajęć;
 • umie dobrać metody i formy pracy do możliwości uczniów;
 • planuje działania wychowawcze;
 • stosuje strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.
Treści
 • Zasady skutecznej komunikacji w szkole
 • Sztuka motywowania ucznia
 • O potrzebie i sposobach indywidualizacji nauczania na lekcjach i zajęciach z matematyki
 • Przykłady efektywnych metod pracy na lekcjach matematyki z uwzględnieniem pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych
 • Praca zespołowa sposobem aktywizacji uczniów podczas lekcji
 • Nauczyciel matematyki w roli wychowawcy
 • Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
 • Dobre praktyki uczestników szkolenia – wymiana doświadczeń  
Liczba godzin: 12
Autor programu: Jolanta Liskowska, Teresa Bilkiewicz-Siemińska

Kierownik:
Teresa Bilkiewicz-Siemińska, e-mail: teresa.sieminska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 746, tel. kom.: 508 381 513

Cena: 100.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1.: 4, 11, 18.03.2020, godz.15.30-19.00
 • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.