www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

DA27 Ocenianie na lekcji matematyki

Adresat
nauczyciele matematyki szkół podstawowych IV-VIII i szkół ponadpodstawowych
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • potrafi zastosować elementy oceniania kształtującego w codziennej pracy;
 • wskazuje różnice między ocenianiem wewnątrzszkolnym i zewnętrznym;
 • dokonuje analizy przedmiotowego systemu oceniania pod kątem oceniania różnych form pracy na lekcji oraz wymagań na poszczególne oceny szkolne;
 • potrafi ustalić kryteria oceny prac egzaminu poprawkowego i sprawdzającego.
Treści
 • Ocenianie kształtujące na lekcji matematyki
 • Przedmiotowe zasady oceniania
 • Kryteria oceny na egzaminach sprawdzających i poprawkowych
Liczba godzin: 4
Autor programu: Renata Toboła

Kierownik:
Renata Toboła, e-mail: renata.tobola@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 730, tel. kom.: 508 381 877

Cena: 40.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

 • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
 • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
 • Grupa 1.: 23.11.2019, godz. 9.00-12.15
 • Grupa 2.: 4.12.2019 godz. 15.30-18.45
 • Grupa rezerwowa
Wybierz: