www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

DA27 Ocenianie na lekcji matematyki

Adresat
nauczyciele matematyki szkół podstawowych IV-VIII i szkół ponadpodstawowych
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • potrafi zastosować elementy oceniania kształtującego w codziennej pracy;
  • wskazuje różnice między ocenianiem wewnątrzszkolnym i zewnętrznym;
  • dokonuje analizy przedmiotowego systemu oceniania pod kątem oceniania różnych form pracy na lekcji oraz wymagań na poszczególne oceny szkolne;
  • potrafi ustalić kryteria oceny prac egzaminu poprawkowego i sprawdzającego.
Treści
  • Ocenianie kształtujące na lekcji matematyki
  • Przedmiotowe zasady oceniania
  • Kryteria oceny na egzaminach sprawdzających i poprawkowych
Liczba godzin: 4
Autor programu: Renata Toboła

Kierownik:
Renata Toboła, e-mail: renata.tobola@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 730, tel. kom.: 508 381 877

Cena: 40.00 zł
Terminy:
  • Grupa 1.: 23.11.2019, godz. 9.00-12.15
  • Grupa 2.: 4.12.2019 godz. 15.30-18.45
  • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.