www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

WR35 Programowanie w języku Python od podstaw

Adresat
nauczyciele informatyki pracujący w różnych typach szkół
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • potrafi zainstalować i skonfigurować środowisko programowania w języku Python;
 • umie posługiwać się zmiennymi różnego typu oraz wykonywać operacje z wykorzystaniem operatorów;
 • stosuje instrukcje warunkowe i pętle do realizacji prostych algorytmów;
 • wykorzystuje złożone typy danych;
 • tworzy własne funkcje i umieszcza je w modułach;
 • wykonuje operacje odczytu i zapisu danych z plików tekstowych;
 • wykonuje proste operacje na napisach;
 • sprawdza poprawność danych wejściowych z wykorzystaniem mechanizmu wyjątków.
Treści
Wprowadzenie do języka Python
 • Instalacja
 • Typy danych
 • Zmienne
 • Operatory
 • Wczytywanie danych i wyświetlanie wyników
Instrukcje sterujące w języku Python
  • Instrukcja warunkowa
  • Pętla for
  • Pętla while
  • Proste algorytmy, w tym: NWD, badanie podzielności, minimum i maksimum
 Złożone typy danych
  • Listy
  • Krotki
  • Zbiory
  • Słowniki
  • Algorytmy wykorzystujące złożone typy danych: wyszukiwanie w zbiorze uporządkowanym/nieuporządkowanym, sortowanie przez wybieranie i zliczanie
 Funkcje i moduły
  • Tworzenie własnych funkcji
  • Przekazywanie parametrów
  • Importowanie modułów
  • Tworzenie własnych modułów
Przetwarzanie plików tekstowych i operacje na napisach
  • Odczytywanie danych z pliku tekstowego
  • Zapisywanie danych do pliku tekstowego
  • Wykonywanie prostych operacji na napisach: długość napisu, wycinanie fragmentów napisów, zliczanie wystąpień, litery w napisie
Wyjątki
  • Typy wyjątków
  • Przechwytywanie wyjątków
  • Reagowanie na sytuacje wyjątkowe
  • Wykorzystanie wyjątków do sprawdzania poprawności danych podawanych przez użytkownika
Analiza algorytmów, debugowanie, ćwiczenia (praca zdalna)
  • Analiza działania programów
  • Wyszukiwanie błędów
  • Ćwiczenia praktyczne
 
Zajęcia prowadzone trybem mieszanym: 24 godziny zajęć stacjonarnych i 6 godzin zajęć zdalnych.
Liczba godzin: 30
Autor programu: Bartosz Śledź

Kierownik:
Tadeusz Nowik, e-mail: tadeusz.nowik@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 745, tel. kom.: 508 381 753

Cena: 230.00 zł
Terminy:
 • Grupa 1.: 16, 23, 30.11.2019, godz. 9.00-15.30
 • Grupa 2.: 18, 19, 25.01.2020, godz. 9.00-15.30
 • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.