www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

S17 Prawo autorskie i ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej – obowiązujące przepisy i praktyczne rozwiązania

Adresat
nauczyciele wszystkich typów szkół
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • zna przepisy w zakresie ochrony danych osobowych dotyczących placówek edukacyjnych;
  • umie korzystać z materiałów dydaktycznych zgodnie z obowiązującym prawem autorskim;
  • potrafi publikować materiały edukacyjne z zachowaniem praw autorskich i przepisów o ochronie danych osobowych.
Współpraca
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
 
17.12.2019, godz. 16.00-19.00
Moduł 1. Ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej
Moduł 2. Prawo autorskie a dzialalność dydaktyczna nauczyciela
Iwona Grzelczak-Miłoś
Roman Dwulit
Kierownik:

Roman Dwulit, e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 762, tel. kom.: 530 710 642

Cena: 50.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

  • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
  • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
  • Grupa 1.
  • Grupa rezerwowa
Wybierz: