www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

DB15 Narzędzia i aplikacje TIK w planowaniu, realizacji i ewaluacji zajęć

Adresat
nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • zna zasady wykorzystania narzędzi TIK;
  • potrafi scharakteryzować podstawowe aplikacje i narzędzia TIK wspierające proces nauczania;
  • umie wykorzystać wybrane aplikacje i narzędzia TIK w procesie edukacyjnym.
Treści
  • Narzędzia i aplikacje TIK do planowania zajęć
  • Narzędzia i aplikacje TIK do prezentacji i publikacji materiałów w edukacyjnych
  • Narzędzia i aplikacje TIK do ewaluacji zajęć
Liczba godzin: 8
Autor programu: Roman Dwulit

Kierownik:
Roman Dwulit, e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 762, tel. kom.: 530 710 642

Cena: 80.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

  • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
  • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
  • Grupa 1.: 18.11.2019, 02.12.2019, godz. 16.00-17.00
  • Grupa rezerwowa
Wybierz: