www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Wyszukiwanie

DA01 Matematyczne doświadczenia przedszkolaków Nabór zamknięty
DA02 Radzenie sobie z emocjami ucznia w ramach wczesnego nauczania języka angielskiego Nabór zamknięty
DA04 Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem metody Batti Strauss Nabór zamknięty
DA05 Zrób to sam – projektowanie i wykonanie środków dydaktycznych wspierających warsztat pracy nauczyciela Nabór zamknięty
DA06 Od dużej do małej motoryki – zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawności motoryczne dzieci Nabór zamknięty
DA07 Opowiadanie i opis w kształceniu zintegrowanym Nabór zamknięty
DA08 Edukacja matematyczna w klasach I-III Nabór zamknięty
DA09 Kształcenie językowe, literackie i kulturowe w kontekście nowej podstawy programowej języka polskiego Nabór zamknięty
DA10 Etyka komunikacji językowej Nabór zamknięty
DA11 Film krótkometrażowy jako źródło kontekstów w edukacji polonistycznej i kulturowej Nabór zamknięty
DA12 Niezbędnik metodyczny dla nauczycieli języków obcych w szkole podstawowej Nabór zamknięty
DA15 Europejskie Portfolio Językowe w praktyce szkolnej Nabór zamknięty
DA16 Indywidualizacja procesu nauczania na lekcji języka obcego Nabór zamknięty
DA17 Niezbędnik metodyczny dla nauczycieli języków obcych w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
DA18 Lekcje matematyki w branżowej szkole I stopnia Nabór zamknięty
DA19 Przyjazna matematyka w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
DA21 Warsztat pracy skutecznego nauczyciela matematyki Nabór zamknięty
DA23 Projekty ze smartfonem oraz eksperymentowanie i rozwijanie rozumowania naukowego Nabór zamknięty
DA24 Są zjawiska na niebie i na ziemi … Nabór zamknięty
DA25 Grywalizacja jako narzędzie dydaktyczne wspierające nauczanie przedmiotów przyrodniczych Nabór zamknięty
DA26 Sztuka sprzymierzeńcem nauczyciela biologii. Część 2. Nabór zamknięty
DA27 Metody badawcze jako sposoby rozwijania zainteresowań i kreatywności uczniów na lekcjach biologii Nabór zamknięty
DA28 Praca z dzieckiem autystycznym na katechezie w szkole podstawowej Nabór zamknięty
DA31 Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
DA32 Programowanie bez komputera Nabór zamknięty
DA33 Nauczanie poprzez dociekanie naukowe i odkrywanie Nabór zamknięty
DB02 Techniki efektywnego uczenia się cz. 2. Nabór zamknięty
DB03 Jak mówić aby nas słuchano, czyli sztuka wystąpień publicznych Nabór zamknięty
DB05 Storytelling jako metoda pracy dydaktyczno - wychowawczej Nabór zamknięty
DB06 Notowanie graficzne jako sposób rozwijania umiejętności uczenia się Nabór zamknięty
DB07 Jak biblioteka szkolna może skutecznie promować czytelnictwo? Bank pomysłów skutecznego promowania czytelnictwa przez biblioteki szkolne Nabór zamknięty
DB15 Doświadczenia z wykorzystaniem czujników pomiarowych PASCO Nabór zamknięty
DB16 Wykorzystanie metody projektu jako wspomagającej realizację podstawy programowej Nabór zamknięty
DB20 Przygotowanie nauczycieli do współuczestnictwa w doradztwie zawodowym Nabór zamknięty
DB21 Diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów- gry diagnostyczno-symulacyjne Nabór zamknięty
DB25 Nauczanie przez działanie. Tradycje wielkopolskich organiczników w szkolnych projektach edukacyjnych Nabór zamknięty
G02 Zajęcia wychowania fizycznego - jak zainteresować nimi ucznia. Edukacja zdrowotna Nabór zamknięty
G03 Edukacja muzyczna w szkole i przedszkolu Nabór zamknięty
G06 Praca nauczyciela informatyki w świetle praw autorskich i RODO Nabór zamknięty
K01 Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K02 Analiza wyników egzaminu maturalnego z języków obcych w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K04 Analiza wyników egzaminu maturalnego z fizyki w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K05 Analiza wyników egzaminu maturalnego z biologii w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K07 O języku - filozoficznie i retorycznie Nabór zamknięty
K08 Języki ODNoWA: gramatyka Nabór zamknięty
K10 Informatyka w szkole. Z komputerem i bez komputera Nabór nieuruchomiony
K11 Wielkopolskie Spotkanie Tutorów Nabór zamknięty
K12 SZTUKA I SACRUM – w poszukiwaniu kodów interdyscyplinarnych, cz.I Nabór zamknięty
K14 Słoń, jaki jest … - integracja dziecięcych doświadczeń dzieci Nabór zamknięty
K16 Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata Nabór zamknięty
K18 Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały Nabór zamknięty
K19 Norma i inność w relacjach dzieci i wychowawców. Ważne tematy w książkach Pera Nilssona Nabór zamknięty
NPP01 Podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej. Rekomendacje metodyczne Nabór zamknięty
NPP02 Zmiany w podstawie programowej języka polskiego w klasie ósmej. Rekomendacje metodyczne Nabór zamknięty
NPP03 Praktyczne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego Nabór zamknięty
NPP04 Zmiany w podstawie programowej historii w szkole podstawowej Nabór zamknięty
NPP05 Zmiany w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej Nabór zamknięty
NPP06 Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
NPP07 Nowy egzamin ósmoklasisty z matematyki Nabór zamknięty
OL01 Literacki bullet journal dla początkujących Nabór zamknięty
OL03 Święta inaczej. Prowadzenie lekcji metodą stacji dydaktycznych Nabór zamknięty
OL05 „Our best for heritage” – doskonalenie umiejętności skutecznego prezentowania w języku angielskim na II I III etapie edukacyjnym. Realizacja międzynarodowego projektu Erasmus+ w ramach akcji „Uczenie się przez całe życie Nabór zamknięty
OL07 O kondycji ludzkiej w wierszach poetów XX wieku i w sztukach plastycznych Nabór zamknięty
OL10 Wykorzystanie przeszkód terenowych w kształtowaniu sprawności fizycznej - zajęcia w parku Nabór zamknięty
OL12 Odkrywamy myśli i intencje bohaterek „Balladyny” J. Słowackiego Nabór zamknięty
OL14 W poszukiwaniu talentów. Współcześnie o bajkach różnych narodów Nabór zamknięty
OL18 Praca z tekstem autentycznym na zajęciach języka angielskiego Nabór zamknięty
OL20 My carbon footprint. Metody aktywizujące i elementy oceniania kształtującego na lekcji języka obcego Nabór otwarty
OL27 Polska w Europie Nabór zamknięty
OL28 Dlaczego las ma cztery warstwy i kto w nich mieszka? Nabór otwarty
OL29 Matematyka w życiu dziecka Nabór zamknięty
OL30 Wspólnoty młodzieżowe – formacja która nadaje sens Nabór zamknięty
OW01 Współczesne problemy społeczne - konteksty edukacyjne Nabór zamknięty
PE02 Kierunek - dialog. Planowanie pracy nauczycieli etyki Nabór zamknięty
PE04 Od grosika do złotówki Nabór otwarty
PE05 Nowy zawód: nauczyciel – reżyser Nabór zamknięty
S01 Książki na okrągło, wzdłuż i wszerz. Wykorzystanie tekstów literackich w różnych sytuacjach szkolnych i przedszkolnych Nabór zamknięty
S02 Książki na pogodę i niepogodę. Wykorzystanie tekstów literackich w różnych sytuacjach szkolnych i przedszkolnych Nabór zamknięty
S04 Radosne muzykowanie - inspiracje dla nauczycieli. Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
S05 Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcji języka obcego Nabór zamknięty
S07 Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole podstawowej Nabór zamknięty
S09 Metodyka nauczania informatyki w szkole – nauka programowania Nabór zamknięty
S10 To jest teatr! Rozmowy po spektaklu Nabór zamknięty
S11 ZE SZTUKĄ PRZEZ WIEKI. EPOKA, TWÓRCA, DZIEŁO. Nabór zamknięty
S14 SZTUKA I SACRUM – w poszukiwaniu kodów interdyscyplinarnych, cz.II Nabór zamknięty
S15 Neurony lubią zmianę! Efektywne wykorzystanie znajomości neurodydaktyki w pracy z uczniami Nabór zamknięty
S16 Wprowadzenie do tutoringu Nabór zamknięty
S17 Nauczyciel w roli doradcy zawodowego w szkole Nabór zamknięty
S18 Komunikacja interpersonalna- rozwijanie i doskonalenie umiejętności. Nabór nieuruchomiony
S20 Kompetencje zawodowe młodego nauczyciela i wychowawcy Nabór zamknięty
S24 „Wyjdźmy ze szkoły’’. Zajęcia w Wielkopolskim Parku Narodowym - inspiracje dla nauczycieli. Nabór zamknięty
UZ02 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze SPE Nabór otwarty
UZ04 Programy wspomagające tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych motywujących uczniów do nauki Nabór otwarty
UZ08 Profilaktyka zagrożeń i zachowań ryzykownych Nabór otwarty
UZ10 Agresja i przemoc w szkole – co powinniśmy wiedzieć, aby skutecznie działać (interwencja i profilaktyka) Nabór otwarty
WR01 Multimedia w nauczaniu języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Nabór zamknięty
WR05 Matematyczne origami w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR07 Metody badawcze w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR08 Plastyka w szkole – papier jako tworzywo Nabór zamknięty
WR09 Plastyka w szkole – faktura ma głos Nabór zamknięty
WR10 Dziecko tworzy grafikę - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR11 Dziecko maluje - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR12 Dziecko tworzy ceramikę - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR13 Dziecko tworzy upominki - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR14 Dziecko animuje historie - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR15 Dziecko tworzy kukiełki i scenografię - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR16 Dziecko tworzy formy przestrzenne - nie przeszkadzajmy. Nabór zamknięty
WR17 Twórcze działania z książką dla dzieci Nabór zamknięty
WR18 Klocki LEGO Education w nauczaniu programowania w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR20 Jak oswoić żółwia – nauka programowania dla najmłodszych Nabór zamknięty
WR21 Tworzenie tekstów dramaturgicznych dla dzieci i młodzieży w Teatrze Nowym w Poznaniu Nabór zamknięty
WR22 W poszukiwaniu inspiracji w sztuce współczesnej Nabór zamknięty
WR27 Metody aktywizujące na lekcji języka obcego wykorzystujące materiały autentyczne i nowe technologie Nabór zamknięty
WR32 Wykorzystanie historii lokalnej i regionalnej w realizacji podstawy programowej Nabór zamknięty
WR33 Wykorzystanie inscenizacji i rekonstrukcji historycznej w realizacji podstawy programowej Nabór zamknięty
WR36 Konkursy i quizy formą rozwijania zainteresowań uczniów Nabór zamknięty
WR37 Rozbudzić kreatywność ucznia – wykorzystanie metody lekcji odwróconej Nabór zamknięty
WR43 Programowanie w języku Python od podstaw Nabór zamknięty
WR44 Programowanie w języku Python dla średnio zaawansowanych Nabór zamknięty
WR45 Programowanie w języku C++ - poziom podstawowy Nabór zamknięty
WR46 Programowanie w języku C++ - poziom rozszerzony Nabór zamknięty
WR48 Zaczaruj swoje lekcje – nauka programowania w Baltie Nabór zamknięty
WR49 Zastosowanie interaktywnych narzędzi w nauczaniu Nabór zamknięty
WR50 Scratch – programowanie przez zabawę Nabór zamknięty
WR52 Origami na lekcji matematyki (część 1.) Nabór zamknięty
WR53 Origami na lekcji matematyki (część 2.) Nabór zamknięty
WR54 Nauczanie przez zabawę – przykłady wykorzystania gier na lekcji matematyki Nabór zamknięty
WR55 Tam sięgaj, gdzie (nie tylko) wzrok … Nabór zamknięty
WR56 Lekcje botaniki jako przygoda edukacyjna Nabór otwarty
WR57 Z eksperymentami chemicznymi i biologicznymi przez podstawę programową dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej Nabór zamknięty
WR58 Lekcje biologii w oparciu o działanie, odkrywanie, przeżywanie i zabawę. Część 2. Nabór zamknięty
WR59 Flażolet w nauczaniu muzyki – kurs dla początkujących Nabór zamknięty
WR60 Gra na instrumentach w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży Nabór zamknięty
WR61 Osiągnięcia neurodydaktyki pomocą w doskonaleniu koncentracji i pamięci uczniów na katechezie Nabór zamknięty
WR62 Kamishibai w przypowieściach ewangelicznych Nabór zamknięty
WR63 Praca wychowawcza z uczniem na lekcji religii Nabór zamknięty
WR64 Zawody w praktyce Nabór zamknięty
WR66 Kształcenie umiejętności pracy zespołowej Nabór zamknięty
WR67 Zarządzanie własną aktywnością, energią i czasem Nabór nieuruchomiony
WR69 Jak zadbać o postawę ucznia? Nabór zamknięty
WR70 Sposoby diagnozowania oraz interpretowania rozwoju fizycznego i aktywności fizycznej Nabór zamknięty
WR71 Nowoczesne formy aktywności ruchowej.
Nordic Walking - spacer po zdrowie
Nabór zamknięty
WR72 Nowoczesne formy aktywności fizycznej. Crossminton – nowe oblicze sportów rakietowych Nabór zamknięty
WR73 Lekcja wychowania fizycznego w otwartej przestrzeni Nabór zamknięty
WR74 Promowanie idei olimpizmu w szkole. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Nabór zamknięty
WR76 Ćwiczenia z piłką fitness Nabór zamknięty
WR77 Ćwiczenia i zabawy ruchowe z „Piłkami Over Ki Ball” Nabór zamknięty
WR78 Formy taneczne na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego Nabór zamknięty
WR79 Taniec w szkole podstawowej Nabór zamknięty
WR83 Sztuka improwizacji Nabór zamknięty
WR84 Pracuj z uczniami …. śpiewająco! Nabór zamknięty
WR91 „Obraz jaki jest, każdy widzi”. Malarskie triki, sztuczki i sekrety Nabór zamknięty
WR92 Pokażmy uczniom nasze miasto. Jeżyce mają głos! Nabór zamknięty
WR93 Pokażmy uczniom nasze miasto. Łazarz ma głos! Nabór zamknięty
WR94 Pokażmy uczniom nasze miasto. Stare Miasto ma głos! Nabór zamknięty
WR95 Jak cię widzą, tak cię piszą … Dress code w zawodzie nauczyciela jako forma wzmacniania wizerunku i autorytetu Nabór zamknięty
WR96 Dziecko tworzy książkę artystyczną - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty