www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Wyszukiwanie

DA02 Radzenie sobie z emocjami ucznia w ramach wczesnego nauczania języka angielskiego Nabór zamknięty
DA09 Kształcenie językowe, literackie i kulturowe w kontekście nowej podstawy programowej języka polskiego Nabór zamknięty
DA14 Efektywne wykorzystanie ćwiczeń leksykalnych na lekcji języka angielskiego Nabór zamknięty
DA18 Lekcje matematyki w branżowej szkole I stopnia Nabór zamknięty
DA19 Przyjazna matematyka w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
DA22 Podstawy obsługi systemu operacyjnego Linux (zakres kwalifikacji E12) Nabór zamknięty
DA25 Grywalizacja jako narzędzie dydaktyczne wspierające nauczanie przedmiotów przyrodniczych Nabór zamknięty
DA26 Sztuka sprzymierzeńcem nauczyciela biologii. Część 2. Nabór zamknięty
DA27 Metody badawcze jako sposoby rozwijania zainteresowań i kreatywności uczniów na lekcjach biologii Nabór zamknięty
DA28 Praca z dzieckiem autystycznym na katechezie w szkole podstawowej Nabór zamknięty
DA33 Nauczanie poprzez dociekanie naukowe i odkrywanie Nabór zamknięty
DB05 Storytelling jako metoda pracy dydaktyczno - wychowawczej Nabór zamknięty
DB06 Notowanie graficzne jako sposób rozwijania umiejętności uczenia się Nabór zamknięty
DB16 Wykorzystanie metody projektu jako wspomagającej realizację podstawy programowej Nabór zamknięty
DB18 Pierwsza pomoc przedmedyczna na lekcjach Nabór zamknięty
DB20 Przygotowanie nauczycieli do współuczestnictwa w doradztwie zawodowym Nabór zamknięty
DB21 Diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów- gry diagnostyczno-symulacyjne Nabór zamknięty
G03 Edukacja muzyczna w szkole i przedszkolu Nabór zamknięty
K01 Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K04 Analiza wyników egzaminu maturalnego z fizyki w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K08 Języki ODNoWA: gramatyka Nabór zamknięty
K10 Informatyka w szkole. Z komputerem i bez komputera Nabór nieuruchomiony
K11 Wielkopolskie Spotkanie Tutorów Nabór zamknięty
K16 Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata Nabór zamknięty
NPP01 Podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej. Rekomendacje metodyczne Nabór zamknięty
NPP02 Zmiany w podstawie programowej języka polskiego w klasie ósmej. Rekomendacje metodyczne Nabór zamknięty
NPP03 Praktyczne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego Nabór zamknięty
NPP04 Zmiany w podstawie programowej historii w szkole podstawowej Nabór zamknięty
NPP05 Zmiany w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej Nabór zamknięty
NPP06 Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
NPP09 Edukacja dla bezpieczeństwa w nowej podstawie programowej Nabór zamknięty
OL02 Kształcenie umiejętności argumentacji. Realizacja założeń egzaminu ósmoklasisty Nabór zamknięty
OL03 Święta inaczej. Prowadzenie lekcji metodą stacji dydaktycznych Nabór zamknięty
OL16 Jak to jest poukładane? Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku. Lekcja otwarta w klasie piątej szkoły podstawowej Nabór zamknięty
OL17 Czasami drobiazg nadaje naszemu życiu nowy sens – praca z picturebookiem Nabór zamknięty
OL18 Praca z tekstem autentycznym na zajęciach języka angielskiego Nabór zamknięty
OL19 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z działu dotyczącego kręgowców Nabór otwarty
OL23 Co najciekawsze na lekcjach chemii do utrwalenia? Doświadczenia! Nabór zamknięty
OL25 Mój system wartości – ważna wartość Nabór zamknięty
OL27 Polska w Europie Nabór zamknięty
OL29 Matematyka w życiu dziecka Nabór zamknięty
OL33 Lapbook na powtórkowej lekcji historii w klasie IV Nabór zamknięty
OW02 Powiedz to dobrze – dlaczego warto uczyć (się) wymowy języka angielskiego? Nabór zamknięty
PE01 Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Pamiętamy! Nabór zamknięty
PE04 Od grosika do złotówki Nabór otwarty
S07 Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole podstawowej Nabór zamknięty
S09 Metodyka nauczania informatyki w szkole – nauka programowania Nabór zamknięty
S15 Neurony lubią zmianę! Efektywne wykorzystanie znajomości neurodydaktyki w pracy z uczniami Nabór zamknięty
S16 Wprowadzenie do tutoringu Nabór zamknięty
S17 Nauczyciel w roli doradcy zawodowego w szkole Nabór zamknięty
UZ02 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze SPE Nabór otwarty
WR08 Plastyka w szkole – papier jako tworzywo Nabór zamknięty
WR09 Plastyka w szkole – faktura ma głos Nabór zamknięty
WR22 W poszukiwaniu inspiracji w sztuce współczesnej Nabór zamknięty
WR25 Diagnoza formalna i nieformalna na lekcji języka obcego – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty Nabór zamknięty
WR27 Metody aktywizujące na lekcji języka obcego wykorzystujące materiały autentyczne i nowe technologie Nabór zamknięty
WR30 Jak można przeprowadzić lekcję o powstaniu wielkopolskim Nabór zamknięty
WR32 Wykorzystanie historii lokalnej i regionalnej w realizacji podstawy programowej Nabór zamknięty
WR33 Wykorzystanie inscenizacji i rekonstrukcji historycznej w realizacji podstawy programowej Nabór zamknięty
WR34 Wykorzystanie filmu historycznego w realizacji podstawy programowej Nabór zamknięty
WR35 Prawda i legenda w obrazie historycznym Nabór zamknięty
WR36 Konkursy i quizy formą rozwijania zainteresowań uczniów Nabór zamknięty
WR37 Rozbudzić kreatywność ucznia – wykorzystanie metody lekcji odwróconej Nabór zamknięty
WR39 Historia napisana pieśnią Nabór zamknięty
WR43 Programowanie w języku Python od podstaw Nabór zamknięty
WR44 Programowanie w języku Python dla średnio zaawansowanych Nabór zamknięty
WR45 Programowanie w języku C++ - poziom podstawowy Nabór zamknięty
WR46 Programowanie w języku C++ - poziom rozszerzony Nabór zamknięty
WR48 Zaczaruj swoje lekcje – nauka programowania w Baltie Nabór zamknięty
WR50 Scratch – programowanie przez zabawę Nabór zamknięty
WR54 Nauczanie przez zabawę – przykłady wykorzystania gier na lekcji matematyki Nabór zamknięty
WR55 Tam sięgaj, gdzie (nie tylko) wzrok … Nabór zamknięty
WR56 Lekcje botaniki jako przygoda edukacyjna Nabór otwarty
WR57 Z eksperymentami chemicznymi i biologicznymi przez podstawę programową dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej Nabór zamknięty
WR58 Lekcje biologii w oparciu o działanie, odkrywanie, przeżywanie i zabawę. Część 2. Nabór zamknięty
WR59 Flażolet w nauczaniu muzyki – kurs dla początkujących Nabór zamknięty
WR60 Gra na instrumentach w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży Nabór zamknięty
WR62 Kamishibai w przypowieściach ewangelicznych Nabór zamknięty
WR64 Zawody w praktyce Nabór zamknięty
WR66 Kształcenie umiejętności pracy zespołowej Nabór zamknięty
WR69 Jak zadbać o postawę ucznia? Nabór zamknięty
WR70 Sposoby diagnozowania oraz interpretowania rozwoju fizycznego i aktywności fizycznej Nabór zamknięty
WR71 Nowoczesne formy aktywności ruchowej.
Nordic Walking - spacer po zdrowie
Nabór zamknięty
WR72 Nowoczesne formy aktywności fizycznej. Crossminton – nowe oblicze sportów rakietowych Nabór zamknięty
WR73 Lekcja wychowania fizycznego w otwartej przestrzeni Nabór zamknięty
WR74 Promowanie idei olimpizmu w szkole. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Nabór zamknięty
WR76 Ćwiczenia z piłką fitness Nabór zamknięty
WR77 Ćwiczenia i zabawy ruchowe z „Piłkami Over Ki Ball” Nabór zamknięty
WR78 Formy taneczne na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego Nabór zamknięty
WR79 Taniec w szkole podstawowej Nabór zamknięty