www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Wyszukiwanie

DB02 Techniki efektywnego uczenia się cz. 2. Nabór zamknięty
DP01 Skuteczne metody oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
DP02 Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej. Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej Nabór otwarty
DP03 Strażnicy Uśmiechu – przygotowanie do realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego Nabór zamknięty
DP04 Wspieranie pracy wychowawczej w klasie z wykorzystaniem Programu Golden Five Nabór zamknięty
DP05 Dzieci „trudne" wychowawczo w szkole - strategia pomocy dziecku i wspierania rodziny Nabór zamknięty
DP06 Asertywny nauczyciel - warsztat umiejętności asertywnych Nabór zamknięty
DP07 Sztuka efektywnego prowadzenia zebrań z rodzicami Nabór zamknięty
DP08 Sposoby motywacji do nauki uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Nabór zamknięty
DZ17 Zadania dyrektora w tworzeniu środowiska wspierającego pracę z dzieckiem z SPE Nabór zamknięty
K17 Profilaktyka społeczna oparta na dowodach i praktykach naukowych Nabór zamknięty
S03 Przyjaciele Zippiego - program promocji zdrowia psychicznego małych dzieci Nabór zamknięty
S18 Komunikacja interpersonalna- rozwijanie i doskonalenie umiejętności. Nabór nieuruchomiony
SC01 Bezpieczeństwo w internecie Nabór zamknięty
UZ01 Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniem Nabór otwarty
UZ04 Programy wspomagające tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych motywujących uczniów do nauki Nabór otwarty
UZ08 Profilaktyka zagrożeń i zachowań ryzykownych Nabór otwarty
UZ10 Agresja i przemoc w szkole – co powinniśmy wiedzieć, aby skutecznie działać (interwencja i profilaktyka) Nabór otwarty
UZ13 Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Norma i ekspresja pozanormatywna Nabór otwarty
UZ14 Wspieranie twórczej postawy uczniów Nabór otwarty
UZ15 Sztuka motywacji – jak obudzić w uczniach chęć działania? Nabór otwarty
UZ17 Współpraca z rodzicami - szansa czy konieczność? Nabór otwarty
UZ23 Cyberbezpieczeństwo placówki edukacyjnej Nabór otwarty
WR67 Zarządzanie własną aktywnością, energią i czasem Nabór nieuruchomiony