www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Wyszukiwanie

DA10 Etyka komunikacji językowej Nabór zamknięty
DB03 Jak mówić aby nas słuchano, czyli sztuka wystąpień publicznych Nabór zamknięty
DB04 Emisja i higiena głosu Nabór zamknięty
DB12 E-learning w szkole – obsługa i wykorzystanie platformy MOODLE na zajęciach programowych i ponadprogramowych (kurs blended learning) Nabór zamknięty
DP04 Wspieranie pracy wychowawczej w klasie z wykorzystaniem Programu Golden Five Nabór zamknięty
DP06 Asertywny nauczyciel - warsztat umiejętności asertywnych Nabór zamknięty
DP07 Sztuka efektywnego prowadzenia zebrań z rodzicami Nabór zamknięty
DZ19 Mediacja - nowa strategia współpracy w sytuacji konfliktu w szkole - szkolenie certyfikowane przez Polskie Centrum Mediacji Nabór zamknięty
OL25 Mój system wartości – ważna wartość Nabór zamknięty
S18 Komunikacja interpersonalna- rozwijanie i doskonalenie umiejętności. Nabór nieuruchomiony
S20 Kompetencje zawodowe młodego nauczyciela i wychowawcy Nabór zamknięty
UZ01 Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniem Nabór otwarty
UZ02 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze SPE Nabór otwarty
UZ04 Programy wspomagające tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych motywujących uczniów do nauki Nabór otwarty
UZ10 Agresja i przemoc w szkole – co powinniśmy wiedzieć, aby skutecznie działać (interwencja i profilaktyka) Nabór otwarty
UZ13 Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Norma i ekspresja pozanormatywna Nabór otwarty
UZ14 Wspieranie twórczej postawy uczniów Nabór otwarty
UZ17 Współpraca z rodzicami - szansa czy konieczność? Nabór otwarty
UZ23 Cyberbezpieczeństwo placówki edukacyjnej Nabór otwarty