www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Wyszukiwanie

A2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka obcego Nabór zamknięty
DA01 Matematyczne doświadczenia przedszkolaków Nabór zamknięty
DA02 Radzenie sobie z emocjami ucznia w ramach wczesnego nauczania języka angielskiego Nabór zamknięty
DA03 Logopedyczne vademecum nauczyciela Nabór zamknięty
DA04 Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem metody Batti Strauss Nabór zamknięty
DA05 Zrób to sam – projektowanie i wykonanie środków dydaktycznych wspierających warsztat pracy nauczyciela Nabór zamknięty
DA06 Od dużej do małej motoryki – zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawności motoryczne dzieci Nabór zamknięty
DA07 Opowiadanie i opis w kształceniu zintegrowanym Nabór zamknięty
DA08 Edukacja matematyczna w klasach I-III Nabór zamknięty
DA31 Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
DA32 Programowanie bez komputera Nabór zamknięty
DP01 Skuteczne metody oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
DP02 Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej. Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej Nabór otwarty
G03 Edukacja muzyczna w szkole i przedszkolu Nabór zamknięty
K06 Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Nabór zamknięty
K13 Aktywna nauka czytania z „Elementarzem w podskokach” Nabór zamknięty
K14 Słoń, jaki jest … - integracja dziecięcych doświadczeń dzieci Nabór zamknięty
K15 Wolność to dopiero początek „CZY PATRIOTYZMU MOŻNA NAUCZYĆ?” Nabór zamknięty
K18 Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały Nabór zamknięty
K19 Norma i inność w relacjach dzieci i wychowawców. Ważne tematy w książkach Pera Nilssona Nabór zamknięty
K20 Matematyka bez reszty Nabór zamknięty
NPP01 Podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej. Rekomendacje metodyczne Nabór zamknięty
OL14 W poszukiwaniu talentów. Współcześnie o bajkach różnych narodów Nabór zamknięty
OL31 Przygody na szlaku tajemniczych zamków Nabór otwarty
PE04 Od grosika do złotówki Nabór otwarty
S01 Książki na okrągło, wzdłuż i wszerz. Wykorzystanie tekstów literackich w różnych sytuacjach szkolnych i przedszkolnych Nabór zamknięty
S02 Książki na pogodę i niepogodę. Wykorzystanie tekstów literackich w różnych sytuacjach szkolnych i przedszkolnych Nabór zamknięty
S03 Przyjaciele Zippiego - program promocji zdrowia psychicznego małych dzieci Nabór zamknięty
S04 Radosne muzykowanie - inspiracje dla nauczycieli. Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR01 Multimedia w nauczaniu języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Nabór zamknięty
WR02 Papierczaki - anielskie klimaty Nabór zamknięty
WR03 Papierczaki - jesienne inspiracje Nabór zamknięty
WR04 Papierczaki - dekoracje na świątecznym i wiosennym stole Nabór zamknięty
WR05 Matematyczne origami w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR06 Jak konstruować sprawdziany dla uczniów klas I-III? Nabór zamknięty
WR07 Metody badawcze w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR10 Dziecko tworzy grafikę - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR11 Dziecko maluje - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR12 Dziecko tworzy ceramikę - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR13 Dziecko tworzy upominki - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR14 Dziecko animuje historie - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR15 Dziecko tworzy kukiełki i scenografię - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR16 Dziecko tworzy formy przestrzenne - nie przeszkadzajmy. Nabór zamknięty
WR17 Twórcze działania z książką dla dzieci Nabór zamknięty
WR18 Klocki LEGO Education w nauczaniu programowania w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR19 Wdrażanie elementów programowania w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR20 Jak oswoić żółwia – nauka programowania dla najmłodszych Nabór zamknięty
WR68 Wykorzystanie elementów Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne w pracy dydaktyczno - wychowawczej Nabór zamknięty
WR69 Jak zadbać o postawę ucznia? Nabór zamknięty
WR79 Taniec w szkole podstawowej Nabór zamknięty
WR83 Sztuka improwizacji Nabór zamknięty
WR84 Pracuj z uczniami …. śpiewająco! Nabór zamknięty
WR96 Dziecko tworzy książkę artystyczną - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR97 Złapmy Lwa – warsztaty wprowadzające w metodykę japońskich szachów jako elementu nauki programowania Nabór zamknięty
WR98 W zaczarowanym ogrodzie – kwiaty, ptaki i motyle w sztuce origami Nabór zamknięty
WR99 Folk for fun, warsztat tańców korowodowych z całego świata Nabór zamknięty