www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Wyszukiwanie

A2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka obcego Nabór otwarty
DA01 Matematyczne doświadczenia przedszkolaków Nabór otwarty
DA02 Radzenie sobie z emocjami ucznia w ramach wczesnego nauczania języka angielskiego Nabór otwarty
DA03 Logopedyczne vademecum nauczyciela Nabór otwarty
DA04 Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem metody Batti Strauss Nabór zamknięty
DA05 Zrób to sam – projektowanie i wykonanie środków dydaktycznych wspierających warsztat pracy nauczyciela Nabór zamknięty
DA06 Od dużej do małej motoryki – zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawności motoryczne dzieci Nabór zamknięty
DA07 Opowiadanie i opis w kształceniu zintegrowanym Nabór zamknięty
DA08 Edukacja matematyczna w klasach I-III Nabór zamknięty
DP01 Skuteczne metody oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
DP02 Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej. Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej Nabór otwarty
G03 Edukacja muzyczna w szkole i przedszkolu Nabór zamknięty
K06 Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Nabór zamknięty
K13 Aktywna nauka czytania z „Elementarzem w podskokach” Nabór zamknięty
K14 Słoń, jaki jest … - integracja dziecięcych doświadczeń dzieci Nabór otwarty
K15 Wolność to dopiero początek „CZY PATRIOTYZMU MOŻNA NAUCZYĆ?” Nabór zamknięty
NPP01 Podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej. Rekomendacje metodyczne Nabór zamknięty
PE04 Od grosika do złotówki Nabór otwarty
S01 Książki na okrągło, wzdłuż i wszerz. Wykorzystanie tekstów literackich w różnych sytuacjach szkolnych i przedszkolnych Nabór otwarty
S02 Książki na pogodę i niepogodę. Wykorzystanie tekstów literackich w różnych sytuacjach szkolnych i przedszkolnych Nabór otwarty
S03 Przyjaciele Zippiego - program promocji zdrowia psychicznego małych dzieci Nabór otwarty
S04 Radosne muzykowanie - inspiracje dla nauczycieli. Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR01 Multimedia w nauczaniu języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Nabór otwarty
WR02 Papierczaki - anielskie klimaty Nabór zamknięty
WR03 Papierczaki - jesienne inspiracje Nabór zamknięty
WR04 Papierczaki - dekoracje na świątecznym i wiosennym stole Nabór otwarty
WR05 Matematyczne origami w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Nabór otwarty
WR06 Jak konstruować sprawdziany dla uczniów klas I-III? Nabór otwarty
WR07 Metody badawcze w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR10 Dziecko tworzy grafikę - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR11 Dziecko maluje - nie przeszkadzajmy Nabór otwarty
WR12 Dziecko tworzy ceramikę - nie przeszkadzajmy Nabór otwarty
WR13 Dziecko tworzy upominki - nie przeszkadzajmy Nabór zamknięty
WR14 Dziecko animuje historie - nie przeszkadzajmy Nabór otwarty
WR15 Dziecko tworzy kukiełki i scenografię - nie przeszkadzajmy Nabór otwarty
WR16 Dziecko tworzy formy przestrzenne - nie przeszkadzajmy. Nabór otwarty
WR17 Twórcze działania z książką dla dzieci Nabór zamknięty
WR18 Klocki LEGO Education w nauczaniu programowania w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR19 Wdrażanie elementów programowania w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR20 Jak oswoić żółwia – nauka programowania dla najmłodszych Nabór zamknięty
WR68 Wykorzystanie elementów Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne w pracy dydaktyczno - wychowawczej Nabór otwarty
WR69 Jak zadbać o postawę ucznia? Nabór otwarty
WR79 Taniec w szkole podstawowej Nabór otwarty
WR83 Sztuka improwizacji Nabór otwarty
WR84 Pracuj z uczniami …. śpiewająco! Nabór nieuruchomiony