www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Wyszukiwanie

A1 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Nabór otwarty
DZ01 Wczoraj nauczyciel - dzisiaj dyrektor Nabór otwarty
DZ02 Akty prawa regulujące funkcjonowanie szkół Nabór otwarty
DZ03 Ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej – obowiązujące przepisy i praktyczne rozwiązania Nabór otwarty
DZ04 Zadania dyrektora związane ze zmianą procedury oceny pracy nauczyciela - powtórzenie Nabór otwarty
DZ05 Dyrektor wobec zmian w procedurze awansu zawodowego - powtórzenie Nabór otwarty
DZ06 Uchwały i decyzje administracyjne dyrektora szkoły Nabór otwarty
DZ07 Planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego w myśl wymagań państwa Nabór otwarty
DZ08 Obserwacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego Nabór otwarty
DZ09 Zajęcia w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej pod lupą dyrektora Nabór otwarty
DZ10 Lekcja języka polskiego pod lupą dyrektora Nabór otwarty
DZ11 Lekcja języka obcego pod lupą dyrektora Nabór otwarty
DZ12 Lekcje przedmiotów przyrodniczych pod lupą dyrektora Nabór otwarty
DZ13 Lekcja matematyki pod lupą dyrektora Nabór otwarty
DZ14 Lekcja informatyki pod lupą dyrektora Nabór otwarty
DZ15 Lekcje przedmiotów artystycznych pod lupą dyrektora Nabór otwarty
DZ16 Lekcje wychowania fizycznego pod lupą dyrektora Nabór otwarty
DZ17 Zadania dyrektora w tworzeniu środowiska wspierającego pracę z dzieckiem z SPE Nabór otwarty
DZ18 Uczniowie z doświadczeniem migracji (szkolenie z zaświadczeniem ORE) Nabór otwarty
DZ19 Mediacja - nowa strategia współpracy w sytuacji konfliktu w szkole - szkolenie certyfikowane przez Polskie Centrum Mediacji Nabór zamknięty
DZ20 Kafejka dyrektora - spotkania dla tych, którzy chcą czegoś więcej Nabór nieuruchomiony
UZ20 Ewaluacja w pracy nauczyciela jako sposób na samodoskonalenie zawodowe Nabór otwarty
UZ21 Prawa i obowiązki nauczyciela w kontekście wprowadzonych nowych przepisów prawa oświatowego Nabór otwarty