www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Grant - Techniczne aspekty wykorzystania „Aktywnej tablicy” z elementami dydaktyki. Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu dotyczącym programu „Aktywna tablica”.

Adresat:
nauczyciele szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego

Cele:
Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie  wykorzystania nowych technologii, w tym zasobów Internetu i tablic/monitorów interaktywnych w czasie zajęć dydaktycznych

Lokalizacja: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła

Program:
Część wykładowa:

 1. Zagadnienia technologii sieciowych i dostępu do Internetu
  •    Rodzaje sieci: LAN i WAN
  •    Czynniki decydujące o dobrej pracy sieci
  •    Profesjonalna infrastruktura informatyczna w szkole
  •    Dzielenie się doświadczeniem
 2. Wydajność Internetu w szkole a płynny dostęp do edukacyjnych zasobów cyfrowych
  •    Portale z zasobami edukacyjnymi
  •    Wykorzystanie w procesie lekcyjnym quizów on-line
  •    Interaktywne zasoby webowe do budowy ćwiczeń on-line na tablice interaktywne
  •    Narzędzia komunikacyjne w chmurze MS Office 365
  •    Wykorzystanie darmowych narzędzi Chmury Google i MS Office 365 w pracy zespołowej on-line
  •    Przegląd nowości w software dydaktycznym
  •    Dzielenie się doświadczeniem
 3. Perspektywy dla infrastruktury sieciowo-sprzętowej w szkolnictwie
  •    Obecne kierunki zmian dostępu do Internetu w placówkach edukacyjnych
  •    Urządzenia mobilne w edukacji
  •    Idea BYOD (Bring Your Own Device)
  •    Pojawienie się nowych urządzeń cyfrowych w szkołach
  •    Dzielenie się doświadczeniem
 4. Korzystanie z zasobów cyfrowych on-line w czasie lekcji
  •    System kontroli dostępu do sieci
  •    Zabezpieczenie sieci przed treściami niepożądanymi
  •    Ochrona antywirusowa urządzeń
  •    Netykieta – zasady korzystania z sieci
  •    Modele wykorzystania technologii w pracy z uczniem
  •    Przygotowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ICT
  •    Przykłady scenariuszy lekcji z wykorzystaniem nowych technologii
  •    Nowe technologie aktywnym środowiskiem pracy ucznia.
  •    Dzielenie się doświadczeniem


Część warsztatowa:

Projektowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK i „Aktywnej tablicy”

Czas trwania: 6 godzin zegarowych

Cena: 13 zł

Harmonogram

Termin realizacji Godziny szkolenia
(od - do)
Kadra dydaktyczna
(prowadzący szkolenie)
Nazwa i adres obiektu,
w którym będzie odbywać się szkolenie
29.09.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik,
Roman Dwulit,
Sławomir Kozłowski
CDN w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
9.10.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik,
Roman Dwulit
ODN w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
10.10.2018 9.00-15.45

Tadeusz Nowik,
Roman Dwulit, 
Kamil Prozorowski

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno
20.10.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik,
Roman Dwulit,
Mariusz Kordylewski
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
2.10.2018 9.00-15.45 Tadeusz Nowik,
Roman Dwulit, Wojciech Kos
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz

Kierownik:
Tadeusz Nowik, e-mail: tadeusz.nowik@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 745, tel. kom.: 508 381 753