www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Granty (G)

Granty realizowane przez inne Ośrodki:

Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

- rejestracja dostępna od 25 sierpnia

Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej. Doświadczenia, eksperymenty, metody badawcze oraz zajęcia terenowe, jako sposoby rozwijania zainteresowań uczniów - szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

- rejestracja dostępna od 25 sierpnia

Rola i zadania dyrektora – lider pracy zespołowej, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zarządzanie pokoleniami, prawne aspekty współpracy z rodzicami, ochrona danych osobowych, stosowanie KPA, ocena pracownicza
- szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych
- szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

- rejestracja dostępna od 25 sierpnia

Komunikacja międzypokoleniowa – radzenie sobie w sytuacjach trudnych w kontaktach z uczniami i rodzicami
- szkolenie realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

- rejestracja dostępna od 10 sierpnia

Zadania pedagoga szkolnego a diagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży. Rola pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz sposoby dokumentowania podejmowanych działań.
- szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Wykorzystanie TIK w edukacji – najnowsze osiągnięcia dydaktyki w zakresie form i metod pracy z wykorzystaniem TIK. Nauka programowania, kodowanie i programowanie od przedszkola
- szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Integralne podejście do procesu wychowania i nauczania. Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły – rola i zadania wychowawcy we współczesnej szkole, umiejętności wychowawcze nauczyciela
- szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Rozwijanie myślenia naukowego, matematycznego, argumentowania i wnioskowania na zajęciach matematycznych i informatycznych na każdym etapie kształcenia
- szkolenie realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

 

Granty realizowane przez ODN w Poznaniu:

G01 Zajęcia artystyczne w szkole i przedszkolu. Sensoplastyka. Rozwój przez zabawę i sztukę. Integracja sensoryczna, stymulowanie rozwoju małego dziecka. Inteligencja ręki - rozwój Nabór zamknięty
G02 Zajęcia wychowania fizycznego - jak zainteresować nimi ucznia. Edukacja zdrowotna Nabór zamknięty
G03 Edukacja muzyczna w szkole i przedszkolu Nabór zamknięty
G04 Rozwijanie samorządności uczniów – szkolenie dla opiekunów samorządów szkolnych Nabór zamknięty
G05 Techniczne aspekty wykorzystania „Aktywnej tablicy” z elementami dydaktyki. Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu dotyczącym programu „Aktywna tablica Nabór zamknięty
G06 Praca nauczyciela informatyki w świetle praw autorskich i RODO Nabór zamknięty
1