www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Kursy doskonalące - doskonalenie ponadprzedmiotowe (DB)

DB01 Wielokulturowa szkoła. Jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracyjnym? Nabór otwarty
DB02 Szkoła liderów wielokulturowości Nabór otwarty
DB03 Podstawy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego Nabór otwarty
DB04 Zajęcia kreatywne w bibliotece szkolnej - aktywna praca z czytelnikiem Nabór otwarty
DB05 Notowanie graficzne jako sposób rozwijania umiejętności uczenia się Nabór otwarty
DB06 Nauczyciel, trener, coach Nabór otwarty
DB07 Rozwijanie zdolności uczniów Nabór otwarty
DB08 Przygotowanie nauczycieli do współuczestnictwa w doradztwie zawodowym Nabór otwarty
DB09 Diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów - gry diagnostyczno-symulacyjne Nabór otwarty
DB10 Bezpieczeństwo na drodze w Interaktywnym Centrum Bezpieczeństwa ŠKODA AUTOLAB Nabór otwarty
DB11 Pierwsza pomoc przedmedyczna na lekcjach Nabór otwarty
DB12 Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Nabór otwarty
DB13 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Nabór otwarty
DB14 Mind Mapping - efektywność notowania i zapamiętywania. Teoria i narzędzia Nabór otwarty
DB15 Narzędzia i aplikacje TIK w planowaniu, realizacji i ewaluacji zajęć Nabór otwarty
DB16 E-learning w szkole – obsługa i wykorzystanie platformy MOODLE na zajęciach programowych i ponadprogramowych (kurs blended learning) Nabór otwarty
DB17 Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych (kurs blended learning) Nabór otwarty
DB18 Rozszerzona rzeczywistość – nowoczesny sposób przygotowania materiałów dydaktycznych Nabór otwarty
DB19 Emisja i higiena głosu Nabór otwarty
DB20 Logopedyczne vademecum nauczyciela Nabór otwarty
1 2