www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Kursy doskonalące - doskonalenie ponadprzedmiotowe (DB)

DB27 Szkolenie w zakresie zmian w awansie zawodowym dla ekspertów pracujących w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych Nabór otwarty
DB01 Podstawy prawa oświatowego Nabór zamknięty
DB02 Techniki efektywnego uczenia się cz. 2. Nabór zamknięty
DB03 Jak mówić aby nas słuchano, czyli sztuka wystąpień publicznych Nabór zamknięty
DB04 Emisja i higiena głosu Nabór zamknięty
DB05 Storytelling jako metoda pracy dydaktyczno - wychowawczej Nabór zamknięty
DB06 Notowanie graficzne jako sposób rozwijania umiejętności uczenia się Nabór zamknięty
DB07 Jak biblioteka szkolna może skutecznie promować czytelnictwo? Bank pomysłów skutecznego promowania czytelnictwa przez biblioteki szkolne Nabór zamknięty
DB08 Wychowanie przez czytanie – wykorzystanie elementów biblioterapii w rozwoju ucznia Nabór zamknięty
DB09 Mind Mapping – efektywność notowania i zapamiętywania. Teoria i narzędzia Nabór zamknięty
DB10 Rozszerzona rzeczywistość – nowoczesny sposób uatrakcyjniania materiałów dydaktycznych Nabór zamknięty
DB11 Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych (kurs blended learning) Nabór zamknięty
DB12 E-learning w szkole – obsługa i wykorzystanie platformy MOODLE na zajęciach programowych i ponadprogramowych (kurs blended learning) Nabór zamknięty
DB13 Komiks jako metoda dydaktyczna – zastosowanie opowieści obrazkowych w szkole Nabór zamknięty
DB14 Grafika komputerowa – pozyskiwanie, edycja i tworzenie Nabór zamknięty
DB15 Doświadczenia z wykorzystaniem czujników pomiarowych PASCO Nabór zamknięty
DB16 Wykorzystanie metody projektu jako wspomagającej realizację podstawy programowej Nabór zamknięty
DB17 Kształcenie umiejętności ponadprzedmiotowych w nauczaniu historii Nabór zamknięty
DB18 Pierwsza pomoc przedmedyczna na lekcjach Nabór zamknięty
DB19 Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Nabór zamknięty
1 2