Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu strona główna | mapa strony | powiadom znajomego
Pomniejsz Powiększ

Ogłoszenie 29.03.2018

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Biuro Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: ODN-KG.IV.3210/15/2018, prowadzonym w oparciu o art. 138o ust.1 oraz art. 24aa. – poprzez odpowiednie zastosowanie procedury odwróconej, ustawy PZP – zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (kod CPV: 75121000-0 – usługi administracyjne w zakresie edukacji), na kompleksową usługę napisania autorskiego poradnika dydaktyczno - metodycznego i przeprowadzenia szkoleo w ramach podprojektu Uczniowskie Laboratoria Informatyczne - w ramach Projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020,” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Usługa związana jest z Projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kooczeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - projekt pozakonkursowy).

Dnia 09.04.2018 dołącza się zmodyfikowaną dokumentację


ZałącznikiAutor: Tomasz Filipionek (2018-03-29 14:09:11)
Osoba publikująca: Tomasz Filipionek (2018-03-29 14:09:11)
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 14:27:36
Drukuj | Historia zmian


CSS2 Valid XHTML Valid