Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu strona główna | mapa strony | powiadom znajomego
Pomniejsz Powiększ

Ogłoszenie 16.09.2019_30

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Biuro Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: ODN-KG.IV.3210/30/2019,  prowadzonym w oparciu prowadzonym w oparciu o art. 138o ust.1 ustawy PZP – zamówienia  na usługi społeczne i inne szczególne usługi, na usługę organizacji konferencji, w ramach Projektu "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Usługa  związana jest z Projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  (Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne – „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” - projekt pozakonkursowy.

 

 


ZałącznikiAutor: Tomasz Filipionek (2019-09-16 15:20:30)
Osoba publikująca: Tomasz Filipionek (2019-09-16 15:20:30)
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 14:44:44
Drukuj | Historia zmian


CSS2 Valid XHTML Valid