Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu strona główna | mapa strony | powiadom znajomego
Pomniejsz Powiększ

Ogłoszenie 06.09.2018

ZAPYTANIE   OFERTOWE nr 27/2018

na wykonanie usługi opiekuna dydaktycznego „Ligi Przedmiotowej”, pod kierunkiem opiekuna dydaktycznego Podprojektu, w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”, w ramach zadania nr 3. – Zajęcia dodatkowe dla uczniów,  podczas I edycji Projektu,  tj. przez okres 9 miesięcy ( od 1 października 2018r. do 30 czerwca 2019r.). Usługa związana jest z Projektem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  (Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - projekt pozakonkursowy.

 


ZałącznikiAutor: Tomasz Filipionek (2018-09-06 13:16:33)
Osoba publikująca: Tomasz Filipionek (2018-09-06 13:16:33)
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 14:22:05
Drukuj | Historia zmian


CSS2 Valid XHTML Valid