Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu strona główna | mapa strony | powiadom znajomego
Pomniejsz Powiększ

Ogłoszenie 03.09.2018

Zamawiający, działając na mocy Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) , zwanej dalej ustawą Pzp, unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ w terminie  zapisanym w SIWZ , nie złożono żadnej oferty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!
Zamawiający, zgodnie z Art. 11 ust.7 załącza zmodyfikowaną dokumentację  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: ODN-KG.IV.3210/29/2018, prowadzonego w oparciu o art. 138o ust.1 ustawy PZP – zamówienia  na usługi społeczne i inne szczególne usługi (kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego), na usługę hotelarską i restauracyjną oraz zapewnienia infrastruktury, niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia, wraz z obsługą techniczną i usługą przygotowania i podawania wyżywienia oraz zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla uczestników szkolenia.

Jednocześnie informujemy, że wydłuża się termin składania ofert na przedmiotowe zamówienie do dnia 12.09.2018r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza do udziału w postępowaniu na usługę hotelarską i restauracyjną oraz zapewnienia infrastruktury, niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia, wraz z obsługą techniczną i usługą przygotowania i podawania wyżywienia oraz zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla uczestników szkolenia.


ZałącznikiAutor: Tomasz Filipionek (2018-09-03 21:55:10)
Osoba publikująca: Tomasz Filipionek (2018-09-03 21:55:10)
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-13 12:50:25
Drukuj | Historia zmian


CSS2 Valid XHTML Valid