Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu strona główna | mapa strony | powiadom znajomego
Pomniejsz Powiększ

Ogłoszenie 02.12.2019

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. technicznych w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”

 

I. Wymagania:

 1. wykształcenie: min. średnie oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją zadań wdrażających rozwiązania w zakresie teleinformatycznym, umożliwiające wykonywanie powierzonych obowiązków,
 2. umiejętność opracowywania dokumentacji technicznej,
 3. dobra znajomość rysunku technicznego,
 4. umiejętność analitycznego myślenia,
 5. znajomość sprzętu fotograficznego i filmowego
 6. znajomość oprogramowania do obróbki materiału fotograficznego i filmowego
 7. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

 1. wsparcie w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania zaisntalowanego w Projekcie na poziome administracyjnym,
 2. wsparcie w obsłudze regionalnej chmury edukacyjnej
 3. wspracie w zakresie konfiguracji bezpiecznych połączeń pomiędzy regionem
 4. odbiory ilościowe i jakościowe dostarczonego sprzętu, oprogramowania i usług,
 5. audytowanie funkcjonowania sprzętu dla jednostek biorących udział w Projekcie,
 6. współpraca w zakresie ewidencjonowania dostarczonych urządzeń i oprogramowania,
 7. monitorowanie stanu urządzeń i aplikacji, wdrażanie nowych rozwiązań poprawiających funkcjonowanie systemu,
 8. prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami,
 9. przygotowywanie materiału fotograficznego i audio-wizualnego na potrzeby Projektu,
 10. publikacja informacji na stronie internetowej ODN w Poznaniu
 11. współpraca z Zespołem Projektowym w tym bieżące przekazywanie Dyrektorowi Projektu, Kierownikowi Projektu i Głównemu Inżynierowi Projektu  stanu realizacji zadań projektowych,
 12. uczestnictwo w spotkaniach w ramach wykonywanych obowiązków oraz udzielanie wyjaśnień
  w zakresie realizacji Projektu,
 13. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora ODN w Poznaniu, Dyrektora Projektu i Kierownika Projektu.

III. Oferta powinna zawierać:

 1. CV
 2. List motywacyjny

Do oferty należy dołączyć poniżej wymienione dokumenty, wraz z potwierdzeniem  zgodności z oryginałem:

 1. kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i  kwalifikacje,
 2. dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, np. zaświadczenia z kursów, szkoleń, innych form doskonalenia,
 3. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych   zgodnie   z ustawą o ochronie danych osobowych, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: Specjalista ds. technicznych w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”.


Oferty należy składać w sekretariacie ODN w Poznaniu, ul. Górecka 1, w terminie do dnia 16.12.2019r. do godz. 14.00 z dopiskiem: Specjalista ds. technicznych w Projekcie  „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”.

Osoba do kontaktu – Krystyna Marcinkowska,  e-mail: krystyna.marcinkowska@odnpoznan.pl, tel. 61 8584769Autor: Tomasz Filipionek (2019-12-02 14:56:43)
Osoba publikująca: Tomasz Filipionek (2019-12-02 14:56:43)
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 15:00:46
Drukuj | Historia zmian


CSS2 Valid XHTML Valid